Yritystukien vaikutukset globaaliin kilpailukykyyn

Käynnissä

Toteuttajat

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

Rahoitussumma

249 950 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2018–5/2019

Hanke tuottaa päätöksentekijöille relevanttia uutta tietoa paitsi kansainvälisestä kilpailuympäristöstä, myös suurimpien yritystukien kohdentumisesta ja vaikutuksista toimialojen kansainväliseen kilpailukykyyn. Tutkimus liittyy hallituksen  kärkihankkeeseen kilpailukyvyn vahvistamiseksi elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla (yritystukijärjestelmän kehittäminen). Tutkimus tukee myös TEM:n kasvuvision toteuttamista. 

Hankkeen tavoitteena on hahmottaa nykyistä paremmin talouspolitiikan erilaisten keinojen ja tavoitteiden kokonaisuutta. Tämä helpottaa erilaisten talouspoliittisten päämäärien ja keinojen välistä yhteensovittamista. Tästä voi olla apua esimerkiksi silloin, kun haluamme arvioida miten erilaiset yritystukimuodot vaikuttavat tuotantotoiminnan ja työpaikkojen sijoittumiseen Suomeen ja muualle. Yleiskuvan lisäksi tutkimme yksityiskohtaisesti erilaisten yritystukivälineiden vaikutusta. Tässä käytetään maakohtaisia, toimialoittaisia sekä yrityskohtaisia aineistoja hyödyntäviä analyysejä. Osa niistä on luonteeltaan kuvailevia ja toisaalta osa sellaisia, että ne pystyvät tarjoamaan luotettavaa empiiristä näyttöä tukimuodon vaikutuksesta kausaalimielessä.  

Ota yhteyttä:

Mika Maliranta, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, p. 09 609 90219, etunimi.sukunimi(at)etla.fi

Työllisyys ja kilpailukyky Yritystukien vaikutukset globaaliin kilpailukykyyn

Yhteyshenkilö ministeriössä