Monialaisesti palveluja tarvitsevien tunnistaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kun monialaisesti palveluja tarvitsevat asiakkaat tunnistetaan, heille voidaan tarjota tukea ja varmistaa, että palvelut toimivat hyvin yhteen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos selvitti paljon tai monialaisesti sosiaali- ja terveyspalveluja tarvitsevien henkilöiden tunnistamisen toimintamalleja ja työkaluja sekä kallista palvelujen käyttöä. Samalla arvioitiin, miten tunnistaminen Suomessa onnistuu ja miten sitä olisi hyvä kehittää.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaista noin 10 prosentille kertyy 80 prosenttia sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen käytön kustannuksista. Palvelujärjestelmän monimutkaisuuden, tiedonkulun ongelmien ja toimintamallien puutteiden vuoksi runsasta tai monialaista palvelujen käyttöä ja tarvetta ei tällä hetkellä tunnisteta riittävän hyvin. Palvelujen käyttöä ei välttämättä koordinoi tai ohjaa kukaan.

Mikäli paljon tai monialaisesti palveluja käyttävien henkilöiden ennakoivaa tunnistamista voitaisiin tehostaa, heille olisi mahdollista suunnitella ja toteuttaa ennaltaehkäiseviä ja yhteensovitettuja palveluja ja hoitokäytäntöjä nykyistä paremmin.

Tässä selvityksessä paljon palveluja käyttävällä asiakkaalla tarkoitetaan henkilöä, joka käyttää paljon palveluja mutta ei välttämättä monialaisia palveluja. Monialaisia palveluja käyttävällä asiakkaalla tarkoitetaan henkilöä, joka käyttää useamman kuin yhden toimialan tai palveluryhmän palveluja, esimerkiksi perusterveydenhuollon palveluja ja sosiaalihuollon avopalveluja.

Kieliversiot: