Vuoden 2015 haku

Vuonna 2015 toteutettiin kaksi valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelmaa toimeenpanevaa hakua. Vuoden 2015 selvitys- ja tutkimussuunnitelma koostuu viidestä painopistealueesta ja niille valituista teemoista. Hankehakemuksia vastaanotettiin yhteensä 114: ensimmäisessä haussa 97 ja toisessa 17. Ensimmäisestä hausta päätettiin käynnistää 31 hanketta ja toisesta kuusi hanketta. Hankkeiden käyttöön myönnettiin yhteensä 5,7 miljoonaa euroa. Hankkeet tulee toteuttaa vuosien 2015–2017 aikana.

Hakuilmoitus 31.3.2015
Liite 1. Suomen kilpailukyvyn edistäminen ja työ
Liite 2. Julkisen sektorin tuottavuus ja rakenteellinen uudistaminen
Liite 3. Terveellinen rakentaminen ja yhdyskuntasuunnittelu
Liite 4. Yhteiskunnan kokonaisturvallisuus muuttuvassa toimintaympäristössä
Liite 5. Parempi päätöksenteon tietopohjan kokonaiskuva
Liite 6. Vaikuttavampi valtioneuvosto: tulevaisuusdialogi ja toimiva, perusteltu työnjako päätöksentekokyvyn tukena
Liite 7. Miten kunnallisten palvelujen järjestämistä ja tuottamista haittaava säätely voitaisiin purkaa?

Hakuilmoitus 26.8.2015
Hakuilmoituksen liite
VN TEAS -toiminnan yleiset ehdot 2015
VN TEAS -toiminnan yleiset ehdot 2015 täydentävä haku