Vuoden 2016 haku

Vuoden 2016 valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelmaa toimeenpaneva haku päättyi 18.1.2016. Selvitys- ja tutkimussuunnitelma koostuu kahdeksasta osakokonaisuudesta (painopistealueet 1-5, reformit, hallituksen kivijalkahankkeet ja muut tietotarpeet) ja niille valituista teemoista. 

(2.3.2016): Valtioneuvoston kanslia on tehnyt päätökset selvitys- ja tutkimustoiminnan hankinnoista. Selvitys- ja tutkimushanke käynnistyy vasta erillisen kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella, ei päätöksellä selvitys- ja tutkimustoiminnan hankinnasta. Sopimuksen syntymisen edellytyksenä on, että mahdolliset arvioinnissa esitetyt tarkennustarpeet tulevat huomioiduiksi. 

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeet 2016

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeet 2016 - täydentävät haut

Vuoden 2016 hakuun saapuneet hakemukset

Hakuilmoitus 7.12.2016
Liite 1. Työllisyys ja kilpailukyky
Liite 2. Osaaminen ja koulutus
Liite 3. Hyvinvointi ja terveys
Liite 4. Biotalous ja puhtaat ratkaisut
Liite 5. Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen
Liite 6. Reformit
Liite 7. Hallituksen keskeiset kivijalkahankkeet
Liite 8. Muut tietotarpeet
VN TEAS -toiminnan yleiset ehdot 2016
VN TEAS Sopimusmalli 2016
VN TEAS Konsortiosopimusmalli 2016

Selvitys- ja tutkimusmäärärahojen haku 2016: 1. täydentävä haku

Valtioneuvoston kanslia julisti 19.2.2016 alkaen haettavaksi valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan
selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahoja 100 000 € teemalle:

 • 5.3.5 Voidaanko ympäristölupamenettelyä sujuvoittaa muuttamalla lupamenettelyn vaiheistusta ja onko tarkoituksenmukaista tehdä muutoksia muuttamalla säännöksiä vai lupaviranomaisten käytössä olevia toimintamalleja?

Haku päättyi 11.3.2016 klo 14.00. Päätökset selvitys- ja tutkimustoiminnan hankinnoista tehdään mahdollisimman pian haun päättymisen jälkeen.

Kysymyksiä ja vastauksia 1.täydentävään hakuun liittyen

Selvitys- ja tutkimusmäärärahojen haku 2016: 2. täydentävä haku

Valtioneuvoston kanslia julisti 2.3.2016 alkaen haettavaksi valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan
selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahoja 100 000 € teemalle:

 • 1.1.5 Investointikehityksen analyysi.

Haku päättyi 23.3.2016 klo 14. Päätökset selvitys- ja tutkimustoiminnan hankinnoista tehdään mahdollisimman pian haun päättymisen jälkeen.

Selvitys- ja tutkimusmäärärahojen haku 2016: 3. täydentävä haku

Valtioneuvoston kanslia julisti 10.3.2016 alkaen haettavaksi valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan
selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahoja 80 000 € teemalle:

 • 6.5.1 Valtionhallinnon virastorakenne osana julkishallinnon kokonaisuutta – kansainvälinen vertailu.

Haku päättyi 31.3.2016 klo 14. Päätökset selvitys- ja tutkimustoiminnan hankinnoista tehdään mahdollisimman pian haun päättymisen jälkeen.

Selvitys- ja tutkimusmäärärahojen haku: 4. täydentävä haku

Valtioneuvoston kanslia julisti 16.3.2016 alkaen haettavaksi valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan
selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahoja 80 000 € teemalle:

 • 2.5.2 Katsaus t&k-toiminnan ja sen rahoituksen vaikuttavuuteen: erityisnäkökulmana mikrotason aineistoihin perustuva ekonometrinen tuloksellisuus- ja vaikuttavuusanalyysi.

Haku päättyi 6.4.2016 klo 14.00. Päätökset selvitys- ja tutkimustoiminnan hankinnoista tehdään mahdollisimman pian haun päättymisen jälkeen.

Selvitys- ja tutkimusmäärärahojen haku: 5. täydentävä haku

Valtioneuvoston kanslia julisti 29.3.2016 alkaen haettavaksi valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahoja seuraaville teemoille:

 • 4.4.6 Uudet kumppanuus- ja liiketoimintamallit suomalaisen vesiliiketoiminnan edistämisessä (100 000 €)

 • 6.2.3 Eläinlääkäripalvelujen saatavuus ja kustannukset (80 000 €)

 • 7.10.1 Suomalaisen työn tulevaisuus (100 000 €)

Haku päättyi 19.4.2016 klo 14.00. Päätökset selvitys- ja tutkimustoiminnan hankinnoista tehdään mahdollisimman pian haun päättymisen jälkeen.

Selvitys- ja tutkimusmäärärahojen haku: 6. täydentävä haku

Valtioneuvoston kanslia julisti 7.4.2016 alkaen haettavaksi valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahoja seuraavalle teemalle:

 • 5.5.1 Yhtenäisen valtioneuvoston ja komiteatyön toimivuus – kansainvälinen vertailu (200 000 €).

Haku päättyi 28.4.2016 klo 14.00. Päätökset selvitys- ja tutkimustoiminnan hankinnoista tehdään mahdollisimman pian haun päättymisen jälkeen.

Selvitys- ja tutkimusmäärärahojen haku 2016: 7. täydentävä haku

Valtioneuvoston kanslia julisti 28.4.2016 alkaen haettavaksi valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan
selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahoja seuraavalle teemalle: 

 • 6.2.2 Miten sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontaa ja valvonnan vaikuttavuutta voidaan parantaa? (150 000 €)

Haku päättyi 20.5.2016 klo 14.00. Päätökset selvitys- ja tutkimustoiminnan hankinnoista tehdään mahdollisimman pian haun päättymisen jälkeen.

Selvitys- ja tutkimusmäärärahojen haku 2016: 8. täydentävä haku

Valtioneuvoston kanslia julisti 2.5.2016 alkaen haettavaksi valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan
selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahoja seuraavalle teemalle:

 • 8.5 Perheenyhdistämisen edellytysten tiukentaminen (150 000 €).

Haku päättyi 24.5.2016 klo 14.00. Päätökset selvitys- ja tutkimustoiminnan hankinnoista tehdään mahdollisimman pian haun päättymisen jälkeen.

Teemasta järjestettiin hakuinfotilaisuus maanantaina 9.5.2016 klo 13.00–14.30. 

Selvitys- ja tutkimusmäärärahojen haku 2016: 9. täydentävä haku

Valtioneuvoston kanslia julisti 9.6.2016 alkaen haettavaksi valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahoja 150 000 € teemalle: 

 • 7.7.1 Suomen kyberturvallisuuden nykytila, tavoitetila ja tarvittavat toimenpiteet tavoitetilan saavuttamiseksi

Haku päättyi 30.6.2016 klo 14.00. Päätökset selvitys- ja tutkimustoiminnan hankinnoista tehdään mahdollisimman pian haun päättymisen jälkeen.

​Hakuilmoitus
Hakuilmoituksen liite
Hakulomake
Viestintä- ja hyödyntämissuunnitelmalomake
VN TEAS-toiminnan yleiset ehdot 2016
Sopimusmalli VN TEAS 2016
Konsortiosopimusmalli VN TEAS 2016

Selvitys- ja tutkimusmäärärahojen haku 2016: 10. täydentävä haku

Valtioneuvoston kanslia julisti 17.6.2016 alkaen haettavaksi valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahoja 250 000 € teemalle:

 • 8.6 Merenkulun kansainvälisen ilmasto- ja ympäristösääntelyn vaikutukset Suomen elinkeinoelämälle.

Haku päättyi 9.8.2016 klo 14.00. Päätökset selvitys- ja tutkimustoiminnan hankinnoista tehdään mahdollisimman pian haun päättymisen jälkeen.

Hakuilmoitus
Hakuilmoituksen liite
Hakulomake
Viestintä- ja hyödyntämissuunnitelmalomake
VN TEAS-toiminnan yleiset ehdot 2016
Sopimusmalli VN TEAS 2016
Konsortiosopimusmalli VN TEAS 2016

Selvitys- ja tutkimusmäärärahojen haku 2016: 11. täydentävä haku

Valtioneuvoston kanslia julisti 23.6.2016 alkaen haettavaksi valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahoja 100 000 € teemalle:

 • 1.1.6 Suomen kasvuedellytysten vahvistaminen globaaleja kilpailukyky-analyyseja hyödyntäen – fokuksessa pk-yritysten toimintaympäristö

Haku päättyi 1.8.2016 klo 14.00. Päätökset selvitys- ja tutkimustoiminnan hankinnoista tehdään mahdollisimman pian haun päättymisen jälkeen.

Hakuilmoitus
Hakuilmoituksen liite
Hakulomake
Viestintä- ja hyödyntämissuunnitelmalomake
VN TEAS-toiminnan yleiset ehdot 2016
Sopimusmalli VN TEAS 2016
Konsortiosopimusmalli VN TEAS 2016