Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Raportti: Ruotsi vahvistaa maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolkuja yhteistyön ja yksilöllisen ohjauksen keinoin

Opetus- ja kulttuuriministeriöTyö- ja elinkeinoministeriöValtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
10.9.2020 8.54
Tiedote 561/2020

Ruotsissa on viime vuosina panostettu monipuolisesti maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolkujen tukemiseen. Parannusta entiseen on haettu esimerkiksi vahvistamalla eri toimijoiden välistä yhteistyötä, satsaamalla työntekijöiden ja työpaikkojen yhteen saattamiseen sekä yhdistämällä työhallinnon eri palveluita kotoutumiskoulutukseen. 10. syyskuuta julkaistussa raportissa esitellään kolme uudistusta, joiden avulla on pyritty sekä nopeuttamaan maahanmuuttajien asettautumista työelämään että vastaamaan työmarkkinoiden osaajatarpeisiin.

Raportissa osoitetaan, että onnistumisten lisäksi kehittämiskohteita löytyy edelleen esimerkiksi kohderyhmien tavoittamisen ja tietojärjestelmien toimivuuden alueilta. Raportti on osa Maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolut (MAKO) -hanketta. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hanke valmistuu kokonaisuudessaan syksyllä 2020.

Raportti käsittelee erityisesti kahta uudistusta, joiden puitteissa maahanmuuttajien tueksi on pyritty etsimään yksilöllisesti räätälöityjä työllistymis- ja koulutuspolkuja.

  • Etableringsprogrammet, joka raportissa on käännetty termillä asettautumisohjelma, on vapaaehtoinen, taloudellisilla kannustimilla varustettu malli. Asettautumisohjelmassa henkilöt toteuttavat yhdessä työvoimapalveluiden virkailijoiden kanssa sovittua suunnitelmaa ja raportoivat edistymisestään säännöllisesti. Osallistujille maksettava asettautumiskorvaus on sidottu suunnitelman noudattamiseen. Kunnat puolestaan osallistuvat eri koulutusvaihtoehtojen tarjoamiseen. Kieli- ja yhteiskuntaopinnot ovat pakollisina elementteinä vapaasti valittavien kurssien ja työharjoitteluiden joukossa.
  • Snabbspåret eli pikareitti puolestaan ohjaa osallistujia aktiivisesti työvoimapulasta kärsiville aloille osallistujien koulutuksesta ja työkokemuksesta riippuen. Kolmikantaiseen sopimukseen perustuvassa mallissa kaikilla toimijoilla on omat roolinsa ja kuka tahansa työmarkkinaosapuolista voi ehdottaa pikareitin perustamista uudelle toimialalle. Arviot pikareittimallin onnistumisesta vaihtelevat eri reittien välillä, mutta yleisesti ne ovat saaneet tukevan jalansijan palvelujärjestelmässä.

Kolmas malli, Etableringsjobb, on meneillään oleva uudistus. Sen ytimessä on palkkatukiuudistus, jossa valtio kompensoi työehtosopimusten minimipalkan alle jäävän palkkaosuuden suoraan työllistetylle henkilölle maksettavana tukena. Uudistus vaatii lakimuutosta ja poliittinen keskustelu mallin lopullisesta muodosta on parhaillaan käynnissä.

Julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2020 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Lisätietoja: Analyytikko Juho-Matti Paavola, Oxford Research Oy, p. 044 203 2012, [email protected]

Valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla (VN TEAS) tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi. Sen toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittain vahvistama selvitys- ja tutkimussuunnitelma. Selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa julkaistujen raporttien sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä sisältö välttämättä edusta valtioneuvoston näkemystä.