Hyppää sisältöön

Alueellisen liikkuvuuden ja monipaikkaisuuden mahdollisuudet ja seuraukset

Päättynyt

Toteuttajat

Pellervon taloustutkimus PTT, Luonnonvarakeskus, Oulun yliopisto, Forefront Oy

Rahoitussumma

297 996 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2018–3/2020

Talouden piristymisen myötä avoimien työpaikkojen määrä on kasvanut. Samaan aikaan työttömiä ja piilotyöttömiä on kuitenkin edelleen runsaasti. Yksi syy tämän kohtaanto-ongelman takana on, että potentiaalinen työvoima ja uudet työpaikat eivät sijaitse samalla alueella. Työllisyystilannetta voitaisiinkin parantaa työvoiman ja työpaikkojen suuremmalla liikkuvuudella ja monipaikkaisuuden lisääntymisellä.

Kohtaannon lisäksi liikkuvuus ja monipaikkaisuus liittyvät alueiden yksityisten ja julkisten palveluiden kysyntään sekä liikennevälineiden ja infrastruktuurin käyttöön ja investointitarpeisiin. Liikkuvuudella on vaikutusta myös innovaatio- ja kehitystoimintaan sekä työmarkkinoiden kansainvälistymiskehitykseen ja kilpailuun osaavasta työvoimasta.

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi. Tavoitteena oli tuottaa tietoa, miten liikkuvuutta ja monipaikkaisuutta voitaisiin lisätä työmarkkinoiden kohtaannon tehostamiseksi, mitä liikkuvuuden ja monipaikkaisuuden lisääntymisestä seuraa ja mitä se tarkoittaa erilaisten alueiden kasvulle ja kehitykselle. Keskeisenä tavoitteena oli edesauttaa tulevien kasvupalveluiden kehittämistä.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksista kertovaan tiedotteeseen (26.3.2020).

Ota yhteyttä:

Janne Huovari, Pellervon taloustutkimus PTT, p. 040 164 8141, etunimi.sukunimi(at)ptt.fi

Työllisyys ja kilpailukyky Alueellinen liikkuvuus ja monipaikkaisuus

Yhteyshenkilö ministeriössä