Hyppää sisältöön

Avaruuden uuden toimintaympäristön turvallisuusulottuvuudet ja liiketoiminta (AVAUS)

Päättynyt

Toteuttajat

Ilmatieteen laitos, Demos Helsinki, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Ulkopoliittinen instituutti, Isaware Oy

Rahoitussumma

199 901 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2019–2/2020

Avaruus ja avaruusteknologian tarjoamat monipuoliset mahdollisuudet ja edut nyky-yhteiskunnalle ovat viime vuosina nousseet uudelleen esille julkisessa keskustelussa. Aiemmin laajamittainen avaruustoiminta oli mahdollista vain suurilla taloudellisilla panostuksilla ja sitä harjoittivat vain muutamat maailman suurvallat. Nyt teknologinen kehitys ja avaruusteknologian halventuminen on mahdollistanut myös pienimuotoisemman avaruustoiminnan, jolla voidaan vastata tehokkaasti yhteiskunnan ja elinkeinoelämän tarpeisiin ja toiveisiin. Avaruusalan voidaan nähdä elävän uutta kukoistustaan.

Avaruuden tutkimuksessa Suomella on kansainvälisesti korkealle arvostettu asema jo 1980-luvulta saakka. Nyt avaruuden uusi toimintaympäristö mahdollistaa avaruustoiminnan aiempaa monipuolisemman hyödyntämisen, mistä tarvitaan tutkittua uutta tietoa.

Tämä tutkimus tarkasteli uutta avaruustoimintaympäristöä kansallisen hyödyntämisen kannalta: miten sen tarjoama yhteiskunnan turvallisuuteen vaikuttava teknologia sekä liiketoimintapotentiaali voitaisiin valjastaa palvelemaan suomalaista yhteiskuntaa. 

Tutustu hankkeen loppuraporttiin, Policy Brief-katsaukseen, aihetta käsittelevään podcast-jaksoon sekä hankkeen tuloksista kertovaan tiedotteeseen (13.2.2020).

Ota yhteyttä:

Yksikön päällikkö Ari-Matti Harri, Ilmatieteen laitos, p. 050 337 5623, etunimi.sukunimi(at)fmi.fi

Avaruuden hyödyntämisen uudet teknologiset mahdollisuudet

Yhteyshenkilö ministeriössä