Hyppää sisältöön

DP – Digiajan peruskoulu

Päättynyt

Toteuttajat

Tampereen yliopisto, Turun yliopisto

Rahoitussumma

150 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 5/2016–2/2019

Juha Sipilän hallituksen ohjelman opetusta ja koulutusta koskevia tavoitteita olivat oppimisympäristöjen modernisoiminen sekä digitalisaation ja uuden pedagogiikan hyödyntäminen oppimisessa. Perusopetuksen kärkihankkeilla oli tarkoitus edistää uusien oppimisympäristöjen sekä digitaalisten materiaa tien hyödyntämistä. Lisäksi perusopetuksen oppimistavat ja -ympäristöt oli tarkoitus päivittää vastaamaan aikamme haasteita sekä huomioimaan tulevaisuudessa tarvittavan taitopohjan turvaaminen. Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen uudistaminen ja kehittäminen oli keskeistä. Uuden pedagogiikan, uusien oppimateriaalien ja -ympäristöjen avulla oli tarkoitus parantaa oppimistuloksia sekä kaventaa oppimiseroja.

Tämän hankkeen selvitysten avulla hankittiin tietoa uuden oppimisen, digitaalisen pedagogiikan, uusien oppimismateriaalien ja oppimisympäristöjen nykytilasta ja kehittämisvalmiudesta perusopetusta järjestävissä kouluissa. Selvityksen keskeisenä tavoitteena oli luoda perustaa opetusalan ajantasaisen tutkimustiedon systemaattiselle ja laaja-alaiselle hyödyntämiselle päätöksenteossa, tiedolla johtamisessa ja toimintakäytännöissä valtioneuvossa.

Tavoitteena oli tuottaa tietoa oppimisen ja opettamisen sekä toisaalta oppilaitosorganisaatioiden digitaalisten teknologioiden käytöstä ja hyödyntämisvalmiuksista, uusien oppimateriaalien ja oppimisympäristöjen käyttämisestä sekä digitaalisen osaamisen tasosta. Tavoite oli lisäksi arvioida hallituksen toimien vaikuttavuutta suomalaisissa peruskouluissa.

Tavoitteet toteutettiin laajan kvantitatiivisen ja sitä tukevan kvalitatiivisen aineiston analyysillä ja vastaamalla saadun tiedon pohjalta hankkeen seitsemään tutkimuskysymykseen. Tarkoituksena ei ollut luoda vain ajantasaista pikakatsausta juuri tämän hetken tilanteeseen, vaan tarjota pysyviä arviointityökaluja digitalisoitumisen ja oppilaitosorganisaatioiden kehityksen seurantaan myös tulevaisuudessa ja näin vahvistaa tiedolla johtamisen mahdollisuuksia laajasti koko maassa.

Hankkeen loppuraportti ja tuloksista kertova tiedote (15.2.2019)
Tutustu hankkeen väliraporttiin Digiajan peruskoulu 2017–Tilannearvio ja toimenpidesuositukset (28.11.2017) 
Esite: Digiajan peruskoulu 2017Tilannearvio ja toimenpidesuositukset

Ota yhteyttä:

tutkimusjohtaja Jarmo Viteli, Tampereen yliopisto, jarmo.viteli(at)uta.fi, p. 050 073 1237

Digitaalinen pedagogiikka, uudet oppimismateriaalit ja -ympäristöt Osaaminen ja koulutus

Yhteyshenkilö ministeriössä