Hyppää sisältöön

Innovatiiviset menettelyt biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen hankinnoissa

Päättynyt

Toteuttajat

Motiva Oy, Tapio Silva Oy, Lapin yliopisto, Turun yliopisto

Rahoitussumma

200 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 4/2017–10/2018

Hankkeessa tunnistettiin uusia sitoumus- ja kannustinjärjestelmiä, jotka voivat tehokkaasti edistää biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen julkisia hankintoja. Strategisesti johdetuilla hankinnoilla voi edistää yhteiskunnallisia tavoitteita esimerkiksi pienentämällä haitallisia ympäristövaikutuksia, luomalla edellytyksiä liiketoiminnan kasvulle ja uusille työpaikoille sekä kasvattamalla sosiaalista hyvinvointia.

Hankkeessa selvitettiin uusien toimintamallien ja hyvien esimerkkien soveltamista osana sitoumusmallin konseptointia. Toimintamallit koskevat muun muassa riskien hallintamenettelyjä, erilaisten hankintamenettelyjen kuten innovaatiokumppanuuden soveltamista, hankinnan kohteen määrittelyä tavoite- ja tulosperusteisesti, avoimen ja ennakoivan markkinavuoropuhelun mekanismeja, sekä tavoitteiden ja vaikuttavuuden arvioinnin seurantamenettelyä. 

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksia koskevaan tiedotteeseen (9.10.2018).

Ota yhteyttä:

Isa-Maria Bergman, Motiva Oy, p. 040 487 4242, etunimi.sukunimi(at)motiva.fi

Innovatiiviset julkiset hankinnat biotaloudessa ja puhtaissa ratkaisuissa Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

Yhteyshenkilö ministeriössä