Hyppää sisältöön

Kansallinen ennakointi 2020 – ekosysteemin kartoitus, ennakointikyvykkyyden arviointi ja kehittämissuositukset

Päättynyt

Toteuttajat

Turun yliopisto, Demos Helsinki

Rahoitussumma

100 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2019–4/2020

Kansallisen ennakoinnin kentältä puuttuu ajantasainen kokonaiskuva kansallisen ja alueellisen ennakoinnin nykytilasta: ennakoinnin tekijöistä, verkostoista, tavoitteista, erilaisista toimintamalleista, työkaluista ja niiden vaikuttavuudesta. Tarvitaan enemmän tietoa siitä, miten eri toimijat toimivat vuorovaikutteisena kokonaisuutena ja ovatko ennakoinnin teemat ja sisällöt olleet vaikuttavia ja relevantteja. Tällaisen nykytila-analyysin avulla on mahdollista kehittää eteenpäin vuonna 2014 ehdotettua ennakoinnin toimintatapaa.

Hankkeen tavoitteena oli selvittää kansallisen ja alueellisen ennakointitoiminnan nykytilaa sekä tunnistaa konkreettisia ratkaisuja, joilla ennakointitoimintaa ja sen järjestämistä on mahdollista kehittää tulevaisuudessa. Hankkeen tavoitteena oli tukea kansallisen ennakointityön kehitystä niin, että suomalaisessa päätöksenteossa on käytettävissä paras mahdollinen tietopohja ja näkemys tulevaisuuden mahdollisista kehityssuunnista.

Hanke koostui kolmesta osahankkeesta. Ensimmäisessä osahankkeessa analysoitiin kansallisen ja alueellisen ennakoinnin nykytilannetta ja muodostettiin kokonaiskuva Suomen ennakoinnin ekosysteemistä. Toisen osahankkeen tavoitteena oki syventää kokonaiskuvaa keräämällä tietoa ekosysteemitoimijoiden ennakointikyvykkyydestä. Kolmannen osahankkeen tavoitteena oli luoda visio kansallisen ennakoinnin tulevaisuudesta ja laatia kehittämisehdotuksia ennakointityön kehittämiseksi. 

Tutustu hankkeen loppuraporttiin, tuloksista kertovaan tiedotteeseen sekä Policy Brief-katsaukseen (3.4.2020).

Ota yhteyttä:

Erikoistutkija Burkhard Auffermann, Turun yliopisto, p. 040 744 1465, etunimi.sukunimi(at)utu.fi

Kansallisen ennakoinnin kokonaiskuva ja tulevaisuus

Yhteyshenkilö ministeriössä