Hyppää sisältöön

Kasvua ja kilpailukykyä tiedolla alueille (KAKITA)

Päättynyt

Toteuttajat

MDI Public Oy, Forefront Oy, Perlacon

Rahoitussumma

120 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2017–1/2018

Kasvua ja kilpailukykyä tiedolla alueille (KAKITA) –hanke rakensi aluekehityksen tietoperustan viitekehyksen, jossa yhdistettiin valtion ja alueiden tietotuotannon toimivimmat mallit ja käytännöt. Viitekehyksen avulla muodostettava tilannekuva rakentuu yhteiselle aluekehityksen tilastotietopohjalle, jota täydentää kokemuksellinen seuranta- ja ennakointitieto. Tilannekuva valottaa keskeisiä aluekehityksen teemoja, kuten väestö- ja aluetalousdynamiikkaa ja mahdollistaa myös eri hallinnonalojen toimien alueellisten yhteisvaikutusten tarkastelun. Tilannekuvan avulla lisätään ymmärrystä aluekehittämisen kannalta keskeisistä kysymyksistä ja nostetaan näitä keskusteluagendalle politiikkatoimissa.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin, tuloksia käsittelevään tiedotteeseen (29.1.2018) sekä Policy Brief -katsaukseen.

Ota yhteyttä:

Kehitysjohtaja Janne Antikainen, MDI Public Oy, p. 040 764 1829, etunimi.sukunimi(at)mdi.fi

Aluetalouden tietoperusta kasvun ja kilpailukyvyn vahvistajana Reformit

Yhteyshenkilö ministeriössä