Hyppää sisältöön

Katsaus: Turvallisuuteen liittyvä käsitteistö kaipaa avointa mieltä ja jatkuvaa kehittämistä

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Julkaisuajankohta 12.4.2024 10.21
Uutinen

Siviilivalmius yhdessä -hanke selvitti siviilivalmiuden käsitettä, sen määritelmiä ja siviilivalmiuteen liittyvää toimintaa kotimaassa ja kansainvälisesti. Tuore Policy Brief –artikkeli tuo esiin sidosryhmien näkemyksiä kokonaisturvallisuuden ja kansallisen turvallisuuden käsitteistä sekä turvallisuuden käsitteiden tilasta Suomessa.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan osana toteutetussa 'Siviilivalmius yhdessä: globaaleista uhkista ja mahdollisuuksista yhteiseen valmiuteen' -hankkeessa toteutettujen haastattelujen, kyselyn ja työpajojen vastausten valossa suomalainen kokonaisturvallisuus-käsite näyttäytyi laajasti hyväksyttynä ja pidettynä terminä, jonka edustamaa kokonaisvaltaista ajatusmallia pidettiin tarkoituksenmukaisena.

Tästä huolimatta käsitekentässä havaittiin myös kehitettävää: jotkin pitivät kokonaisturvallisuutta myös vaikeaselkoisena käsitteenä. Lisäksi esimerkiksi lähiaikoina julkiseen ja poliittiseen keskusteluun noussut kansallinen turvallisuus jäi keskusteluissa varjoon.

“Turvallisuuskäsitteistö ei ole lukittu kokonaisuus. Turvallisuustoiminnan kansainvälinen luonne, turvallisuuteen osallistuvien toimijoiden moninaisuus, sekä yleinen turvallisuusympäristön kompleksisuus edellyttävät, että käsitteistö on avointa ja uusien ajattelutapojen ja termien saapuminen on mahdollista”, toteaa projektitutkija Ville-Pekka Niskanen Vaasan yliopistosta.

Artikkelin mukaan turvallisuuden käsitteiden määrittelytyössä Kokonaisturvallisuuden sanasto on laajasti hyväksytty ja käytetty kokonaisuus. Silti, tarvetta on myös avoimelle lähestymistavalle jatkuvasti kehittyvää turvallisuustoimintaa kohtaan: uusia ajattelutapoja nousee nopeammin, kuin käsitteistöjä pystytään päivittämään. Artikkeli esitteleekin viisi kysymystä turvallisuuskäsitteistön jatkokehittämistä varten.

'Turvallisuuden käsitteistö kaipaa avointa mieltä ja jatkuvaa kehittämistä” -Policy Brief- artikkeli on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2022 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Siviilivalmius yhdessä -hankkeen loppuraportti julkaistiin vuoden 2024 tammikuussa. Vaasan yliopiston johtaman hankkeen muut hankekumppanit ovat Laurea-ammattikorkeakoulu, Pelastusopisto, Poliisiammattikorkeakoulu ja Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy.

Lisätietoja: projektitutkija Ville-Pekka Niskanen, Vaasan yliopisto, p. 029 449 8623, [email protected]

Julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2022 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa julkaistujen raporttien sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä sisältö välttämättä edusta valtioneuvoston näkemystä. Lisätietoja: https://tietokayttoon.fi.