Hyppää sisältöön

Kestävä ja turvallinen kiertotalous (SIRKKU)

Päättynyt

Toteuttajat

SYKE, VTT, TTL, THL, Tukes

Rahoitussumma

300 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2018–10/2019

Kiertotalous tuo mukanaan muutoksia yhteiskunnalliseen toimintaympäristöön, jossa huolta aiheuttavien aineiden, erityisesti pysyvien orgaanisten yhdisteiden (POP) ja erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC) aiheuttamat ympäristö- ja terveysriskit on huomioitava. Hanke tunnisti merkittävimpiä haitallisiin/vaarallisiin aineisiin liittyviä ympäristö- ja terveysriskejä ja kartoitti toimia, joilla näitä riskejä voidaan kestävällä ja turvallisella tavalla hallita. 

Tutkimuksen tavoitteena oli löytää haitallisimpien aineiden kannalta merkityksellisimmät kiertotalouden sektorit, joissa kemikaalien hallintaa pitäisi parantaa. Tavoitteena oli tunnistaa erityisesti toimialat ja kierrätysprosessit, joissa POP- ja SVHC-aineet saattaisivat aiheuttaa ympäristö- ja terveysuhkaa. Hankkeen tavoitteena oli tuottaa merkittävimmiksi tunnistetuille toimialoille ratkaisuja ja suosituksia ja viestiä niistä toimialakohtaisesti. Lisäksi tuotettiin yhteenveto haitallisten ja vaarallisten aineiden tunnistusmenetelmistä sekä materiaalien ja jätteiden käsittely- ja erotusmenetelmistä sekä arvio erotusmenetelmien hyödyistä ja haitoista, ja niihin liittyvistä työturvallisuusnäkökohdista. 

Tutustu hankkeen loppuraporttiin, tuloksista kertovaan tiedotteeseen sekä Policy Brief -artikkeliin (14.10.2019).

Ota yhteyttä:

Erikoistutkija, FT, Sari Kauppi, Suomen ympäristökeskus, p. 0295 251 268, etunimi.sukunimi(at)ymparisto.fi

Biotalous ja puhtaat ratkaisut Kestävä ja turvallinen kiertotalous

Yhteyshenkilö ministeriössä