Hyppää sisältöön

Kestävän kehityksen avainkysymykset ja toimintasuunnitelma 2030 (Avain2030)

Päättynyt

Toteuttajat

Suomen ympäristökeskus, Demos Helsinki

Rahoitussumma

50 000 €

Hankkeen perustiedot

3/2016–6/2016

Hanke loi kokonaiskuvan Suomen lähtötilanteesta Agenda2030:n toimeenpanossa ja erityisesti siitä, missä Agenda2030:n tavoitteissa Suomella on eniten kirittävää ja missä Suomi on perustellusti edelläkävijä. Hankkeen tulokset mahdollistavat toimien ja resurssien asianmukaisen fokusoinnin Suomelle tärkeimpiin aihepiireihin. Tietoon perustuva lähtötason selvitys palvelee toimeenpanon käynnistämistä, toimien oikea-aikaista ja järjestelmällistä ja tehokasta kohdentamista. Saatavaa tietoa voidaan hyödyntää myös muuhun suunnitteluun ja hallitusohjelman toteuttamiseen sekä suomalaisen yhteiskunnan kokonaiskuvan ja kehityssuuntien hahmottamiseen. Selvitys osoittaa myös seurantaindikaattoreiden kehittämiskohteet ja tukee indikaattoripohjaisen viestinnän kehittämistä.

Keskeiset käsitteet: Agenda2030, Infografiikka, Indikaattorit, Kestävä kehitys, Vuorovaikutteisuus

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja Policy Brief -artikkeliin.

Ota yhteyttä:

Jari Lyytimäki, Suomen ympäristökeskus, [email protected]

YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman toteuttaminen Suomessa Hallituksen keskeiset kivijalkahankkeet

Yhteyshenkilö ministeriössä