Hyppää sisältöön

Kestävän kehityksen innovaatiot tukemassa Agenda 2030:n toimeenpanoa (KITA)

Päättynyt

Toteuttajat

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Pellervon taloustutkimus PTT ry, Forefront Oy, Owal Group Oy, Motiva Oy

Rahoitussumma

150 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2018–11/2019

Selvitys muodosti kokonaiskuvaa kestävän kehityksen sektoreiden (mm. ruoan tuotanto ja maatalous, kaupungistuminen, energia ja materiaalit sekä terveys ja hyvinvointi) innovaatioista sekä selvitti, mitkä ovat kestävän kehityksen innovaatioiden markkinamahdollisuudet ja tuotti tietoa Suomen vahvuuksista markkinatarpeisiin vastaamisessa.

Selvitys loi tapaustutkimuksen ja tilastollisten analyysien pohjalta hypoteeseja ja kvantitatiivisia arvioita kestävän kehityksen sektoreiden innovaatiopotentiaalista ja testasi Tilastokeskuksen aineistojen, markkinatutkimuslaitosten raporttien, haastatteluiden ja web-kyselyiden avulla, mitkä olisivat globaalien markkinoiden kehityksen valossa ne em. toimialojen kasvavat osa-alueet, joilla suomalaisilla yrityksillä on mahdollisuus saada uutta liiketoimintaa ja kasvua. Erityisesti huomio kiinnitettiin valtioneuvoston kestävän kehityksen agendan (Agenda 2030) ja kehityspoliittisen selonteon (erityisesti ruoan, veden ja energian saatavuus ja luonnonvarojen kestävä käyttö) toimeenpanon sekä hallituksen kärkihankkeiden toteutumisen tukemiseen tiedolla tavoitteiden edistämiseksi.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin, tuloksista kertovaan tiedotteeseen sekä Policy Brief -katsaukseen (2.12.2019).

Ota yhteyttä:

Mika Naumanen, VTT Oy, p. 040 536 0868, etunimi.sukunimi(at)vtt.fi 

Hallituksen keskeiset kivijalkahankkeet Kestävän kehityksen innovaatiot Agenda 2030 -toimeenpanon tukemiseksi

Yhteyshenkilö ministeriössä