Hyppää sisältöön

Kiertotalous ja tuotepolitiikan ohjauskeinot (KITUPO)

Päättynyt

Toteuttajat

Suomen ympäristökeskus, Itä-Suomen yliopisto, The Institute for European Studies

Rahoitussumma

200 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 4/2020–6/2021

Tuotelähtöinen ympäristöpolitiikka on painottunut selvästi tuotteiden käytönaikaisen energiankulutuksen ja siitä seuraavien ilmastovaikutuksen vähentämiseen, mutta kiertotalouden myötä on nähtävissä jälleen kasvavaa kiinnostusta myös elinkaaren muihin vaiheisiin ja eri materiaalien käyttöön. Kiertotaloudelle on asetettu monenlaisia tavoitteita, mutta ne voidaan karkeasti jakaa kolmeen keskeiseen ryhmään:

  1. luonnonvarojen säästävä käyttö,
  2. tuotteiden pitäminen kierroissa niin pitkään kuin on ympäristöllisesti perusteltua ja
  3. sivuvirtojen ja jätteiden kierrätys raaka-aineeksi.

Eniten ohjausta on kohdistettu kolmannen tavoitteen edistämiseksi erityisesti jätepolitiikan keinoin. Tuotepolitiikan keinoin on periaatteessa mahdollista edistää kaikkia kiertotalouden keskeisiä tavoitteita, mutta suurimmat odotukset ovat kohdistuneet pyrkimykseen tuotteiden pitämiseen kierroissa pitkään. Samalla kiertotalouden tavoitteet edelleen monimutkaistavat tuotepoliittisen ohjauksen laadintaa, kun on haettava tasapainoa esimerkiksi tuotteiden kestävyyden ja energiatehokkuuden välillä.

Tässä tutkimushankkeessa tarkasteltiin keskeisiä tuotepoliittisen ohjauksen keinoja ja mahdollisuuksia kehittää niitä paremmin kiertotalouden tavoitteita edistäviksi.

Hankkeessa selvitettiin:

  1. Ekosuunnittelun periaatteiden kehittämismahdollisuuksia
  2. Laajennetun tuottajavastuun kehittämismahdollisuuksia
  3. Muiden mahdollisten tuotepolitiikan ohjauskeinojen käyttöä kiertotalouden tavoitteiden edistämisessä.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin, tuloksista kertovaan tiedotteeseen sekä Policy Brief-katsaukseen (15.6.2021).

Ota yhteyttä:

erikoistutkija Petrus Kautto, Suomen ympäristökeskus, p. 0400 148 850, etunimi.sukunimi(at)ymparisto.fi

Kiertotalous ja tuotepolitiikan ohjauskeinot

Yhteyshenkilö ministeriössä