Hyppää sisältöön

Kokonaisvaltainen resilienssin hallinta: yksilön mukautumisvalmiuden vahvistaminen osana kokonaisturvallisuutta (KOREHA)

Päättynyt

Toteuttajat

Tampereen yliopisto, Ulkopoliittinen instituutti, Poliisiammattikorkeakoulu, Mentoritiimi Oy

Rahoitussumma

292 985 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2018–2/2019

Yhteiskunnat joutuvat nykyisessä globaalissa, monimutkaisessa ja vaikeasti ennakoitavassa uhkaympäristössä vastaamaan uudenlaisiin haasteisiin ja kehityskulkuihin. Näihin uhkiin varautumiseksi ja niistä selviytymiseksi on tärkeää kehittää osana kokonaisturvallisuutta yhteiskunnan lävistävää kykyä mukautua uusiin tilanteisiin. Kriisien estämisen ohella on tullut entistä keskeisemmäksi kehittää yhteiskunnan ja yksilöiden kriisinsietokykyä, valmiuksia toimia tehokkaasti ja joustavasti poikkeustilanteessa sekä kykyä mukautua poikkeustilanteiden jälkeisiin olosuhteisiin ketterästi henkilökohtaisen toimintakyvyn säilyttäen.

KOREHA-hanke tarkasteli yksilön mukautumiskyvyn, resilienssin, rakentumista osana suomalaisen yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta. Hanke selvitti, miten yksilöiden kriisinkestokykyä voidaan yhteiskunnallisin keinoin parantaa ja arvioida sekä minkälaista osaamista ja valmiuksia turvallisuusympäristön muutos vaatii yksilöiden resilienssin näkökulmasta eri väestöryhmät huomioiden.

Hankkeen päätavoitteena oli luoda malli resilienssin eri tasoista, jonka avulla yksilötason ja yhteiskunnan mukautumisvalmiutta voidaan seurata ja arvioida osana kokonaisturvallisuutta. Resilienssin seuranta- ja arviointimalli perustuu analyysiin yhteiskunnallisesta resilienssistä sekä siihen vaikuttavista tekijöistä Suomen valtio- ja hallintokulttuurin, turvallisuuskäsitysten sekä näihin liittyvien vahvuuksien ja heikkouksien näkökulmasta. Seuranta- ja arviointimallia muodostettaessa kiinnitettiin erityistä huomiota yksilöiden mukautumisvalmiutta parantaviin kyvykkyyksiin ja osaamiseen.

Hankkeen raportit:

Esitys hankkeen sisällöstä ja tuloksista

Ota yhteyttä:

Professori Sirpa Virta, Johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto, p. 03 355 111 (vaihde), etunimi.sukunimi(at)uta.fi

Hallituksen keskeiset kivijalkahankkeet Yksilön toimintakyky, resilienssi ja kokonaisturvallisuus

Yhteyshenkilö ministeriössä