Hyppää sisältöön

Lasten vuoroasuminen ja sosiaaliturva

Käynnissä

Toteuttajat

Kela, Turun yliopisto, Tampereen yliopisto

Rahoitussumma

200 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2019–11/2020

Lasten vuoroasumisesta tai asumisjärjestelyistä vanhempien eron jälkeen ei juuri ole saatavilla tietoa. Vain toisen vanhempansa kanssa asuvia lapsia ja nuoria on Suomessa arviolta noin 275 000. On todennäköistä, että heistä osa asuu ainakin toisinaan myös toisen vanhempansa luona. Hallinnolliset rekisterit tavoittavat vuoroasumisilmiötä heikosti. Tiedon puute on ongelma myös etuusjärjestelmien kehittämisen kannalta: asumistuki, toimeentulotuki ja monet perhepoliittiset etuudet sekä palvelut ovat tärkeitä tukimuotoja monissa eroperheissä, mutta ne eivät juuri ota huomioon lasten vuoroasumista.

Vuoroasumisen yleistyminen edellyttää monien sosiaalietuuksien ja oikeuksien määräytymisperusteiden uudelleenarviointia ja pohdintaa siitä, miten voidaan tukea jaettua vanhemmuutta ja miten turvataan lapsille mahdollisuus vuoroasumiseen riippumatta vanhempien tulotasosta, mikäli vuoroasumisjärjestely on lapsen edun mukaista. Eroperheiden lasten asumis- ja huoltojärjestelyjä koskeva tieto hyödyttää myös näiden perheiden kanssa toimivia ammattilaisia työssään.

Hankkeessa selvitetään

  1. lasten vuoroasumisen yleisyyttä ja sen piirteitä laajalla eroperheisiin kohdistuvalla valtakunnallisella kyselyllä. Tämän lisäksi hankkeessa arvioidaan,
  2. minkälaisia taloudellisia vaikutuksia lasten vuoroasumisen huomioimisella olisi asumistuki-, elatustuki- ja toimeentulotukimenojen kannalta. Lisäksi tehdään malliperheiden avulla laskelmia etuusjärjestelmämuutosten vaikutuksista perheiden toimeentuloon.
  3. Kansainvälisen vertailutiedon sekä
  4. kirjallisuuskatsauksen avulla kerätään käytäntöjä ja kokemuksia lasten vuoroasumisen huomioimisesta eräiden muiden maiden sosiaaliturva- ja etuusjärjestelmissä, ja arvioidaan niiden sopivuutta suomalaiseen sosiaaliturvajärjestelmään.

Ota yhteyttä:

Tutkija Anneli Miettinen, Kela, p. 050 559 9984, etunimi.sukunimi(at)kela.fi

Yleinen Lasten vuoroasumisen nykytila ja vaikutukset palvelu- ja etuusjärjestelmään

Yhteyshenkilö ministeriössä