Hyppää sisältöön

Lyhyen aikavälin kilpailukyvyn eteenpäin katsova arviointi

Käynnissä

Toteuttajat

Pellervon taloustutkimus PTT, Palkansaajien tutkimuslaitos

Rahoitussumma

100 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 6/2019–10/2020

Suomi on pieni avotalous, jonka taloudellinen menestys riippuu ratkaisevasti viennin menestyksestä. Viennin volyymin muutoksiin vaikuttaa sekä viennin kohdemaiden kysyntä että suomalaisten tuotteiden ja palvelujen kilpailukyky kohdemaiden markkinoilla. Kustannuskilpailukyvylle ja siitä riippuvalle taloudelliselle menestykselle on esitetty useita toisistaan poikkeavia mittareita. Arviot kustannuskilpailukyvyn kehityksestä riippuvatkin osittain käytetyistä mittareista. Lisäksi erilaiset makrotaloustieteelliset mallit tuottavat erilaisia arvioita kilpailukyvyn roolista talouden ulkoisessa menestyksessä. Siksi kilpailukyvyn systemaattiselle seurannalle ja sen merkityksen arvioinnille on tarvetta.

Hankkeen ensimmäisenä tavoitteena on systematisoida lyhyen tähtäimen kilpailukyvyn ja ulkoisen menestyksen ja osin myös pidemmän tähtäimen suorituskyvyn mittaamisen menetelmiä sekä kilpailukyvyn voimaa taloudellisen menestyksen selittäjänä. 

Hankkeen toisena tavoitteena estimoida taloustieteellisiä malleja, jolla Suomen talouden kilpailukykyä ja ulkoista menestystä voidaan selittää ja ennustaa.

Hankkeen kolmantena tavoitteena on systematisoida ja automatisoida ulkoisen menestyksen ja kilpailukyvyn seurantaa.  Hanke tuottaa lyhyen tähtäimen kilpailukyvyn seurantasivuston, joka sisältää mallipohjaisen kilpailukyvyn arviointikehikon ja jolle päivitetään tiedot tärkeimpien kilpailukykyindikaattorien ja ulkoisen menestyksen indikaattorien kehityksestä. 

Ota yhteyttä:

Janne Huovari, Pellervon taloustutkimus PTT, p. 040 164 8141, etunimi.sukunimi(at)ptt.fi

Yleinen Lyhyen aikavälin kilpailukyvyn eteenpäin katsova arviointi

Yhteyshenkilö ministeriössä