Hyppää sisältöön

Metsälappalainen kulttuuri ja sen edistäminen (KULTA)

Päättynyt

Toteuttajat

MDI Public Oy

Rahoitussumma

80 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 10/2018–6/2019

Selvitys tuotti tarvittavaa tietoa nykyisen saamen kotiseutualueen eteläpuolisen alueen väestön kulttuurisista erityispiirteistä, saamen kielen käytön väistymisestä ja ihmisten omasta luonnehdinnasta metsälappalaisen kulttuurin erityispiirteistä. Lisäksi hahmoteltiin, mitkä toimenpiteet voisivat elvyttää metsälappalaista kulttuuria ja tukea ao. ryhmään kuuluvien ihmisten identiteettiä. Tutkimus pyrki vastaamaan tunnistettuun ongelmaan tuottaa tietoa metsälappalaisuudesta kulttuuri edellä ja monipuolistaa keskustelua.

Työn tavoitteena oli viime kädessä luoda monipuolista näkemystä metsälappalaisen kulttuurin piirteistä. Tutkimuksen lopuksi syntyi katsaus kulttuurista sekä toimenpiteistä, joilla metsälappalaista kulttuuria voidaan edistää ja identiteettiä vahvistaa.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin, Policy Brief -artikkeliin sekä tuloksista kertovaan tiedotteeseen (17.6.2019).

Ota yhteyttä:

Kehitysjohtaja Janne Antikainen, Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI, 040 764 1829, janne.antikainen(at)mdi.fi

Muut tietotarpeet Metsälappalaisen kulttuurin erityispiirteet ja kulttuuri-identiteetti

Yhteyshenkilö ministeriössä