Hyppää sisältöön

Miten EU:n tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelma voi lisätä TKI-rahoituksen vaikuttavutta Suomessa?

Päättynyt

Toteuttajat

Forefront Oy, Technopolis Group Ltd, Ramboll Management Consulting Oy, Pellervon taloustutkimus ry

Rahoitussumma

197 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 4/2017–2/2018

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa tietoa siitä, miten tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiorahoituksen (TKI) vaikuttavuutta voitaisiin lisätä EU:n tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelman kautta. Aihe on tärkeä erityisesti nyt, kun kansalliseen tutkimus- ja innovaatiorahoitukseen on kohdistunut leikkauksia. Hanke tuotti tietoa suomalaisten organisaatioiden osallistumisesta EU:n tutkimuksen puiteohjelmiin, sen vaikutuksista ja kuinka osallistumista voidaan tulevaisuudessa kehittää yhä vaikuttavammaksi.

Hanke vastasi seuraaviin tutkimuskysymyksiin:

  • Millaisia suoria hyötyjä puiteohjelmista ja erityisesti Horisontti 2020-ohjelmasta on tähän mennessä saatu ja mitkä ohjelman osat ja toimintamuodot ovat Suomelle tärkeiden laadun ja vaikuttavuuden näkökulmasta Suomen kaltaiselle pienelle taloudelle parhaita?
  • Millaisia yhteiskunnallisia, taloudellisia tai ympäristövaikutuksia ohjelmalla tai siitä rahoitetuilla suomalaishankkeilla on nähtävissä/saavutettavissa?
  • Mikä on ollut EU:n puiteohjelmista vuosina 2000–2013 rahoitusta saaneiden yritysten taloudellinen kehitys verrokkiryhmään verrattuna?
  • Millaisia innovaatiovaikutuksia on syntynyt EU:n puiteohjelmista vuosina 2000–2013 rahoitusta saaneiden tutkimuslaitosten ja yliopistojen hankkeista?
  • Miten mm. EU-valmistelu- ja vastinrahoitusta ja kansallisten rahoittajaorganisaatioiden roolia tulisi jatkokehittää?
  • Millaisia vaikuttavuuteen liittyviä johtopäätöksiä on esim. ”ERA in action (ERAC)” -työn kautta saatavilla tärkeimmistä verrokkimaista?

Hankkeen raportit:

Tiedote 15.2.2018: Selvitys: EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmista merkittävää hyötyä Suomelle

Ota yhteyttä:

Kimmo Halme 4FRONT, p.040 125 0350, kimmo.halme(at)4front.fi, Vesa Salminen, p. 040 125 2370, vesa.salminen(at)4front.fi

Muut tietotarpeet EU:n tutkimus- ja innovaatiorahoituksen vaikuttavuus Suomessa