Hyppää sisältöön

Nuorten rikollisuuden ehkäisy nuorten, ammattilaisten ja kustannusten näkökulmista

Päättynyt

Toteuttajat

Nuorisotutkimusverkosto

Rahoitussumma

150 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2018–4/2019

Nuoruus on ihmiselämän rikosaktiivisinta aikaa ja moni syyllistyykin nuoruusiässä lieviin rikoksiin. Nuorisorikollisuus on viime aikoina vähentynyt ja vakava, toistuva rikollisuus on nuorten keskuudessa harvinaista. Vähäinenkin rikollisuus aiheuttaa inhimillistä kärsimystä, pelkoja ja taloudellista vahinkoa. Vakava ja toistuva rikollisuus kasautuu pienelle joukolle nuoria, joiden riski rikolliseen elämäntapaan on erityisen suuri.

Rikoskäyttäytymisen taustalla vaikuttavat usein ryhmäpaineet, heikko koulumenestys, taloudellinen huono-osaisuus ja yliskupuolviset sosiaaliset ongelmat. Onkin tärkeää, että nuorisorikollisuutta ehkäistään ja siihen puututaan laaja-alaisesti ja moniammatillisesti. Tutkimustieto erilaisten ehkäisevien ja korjaavien toimenpiteiden vaikuttavuudesta on kuitenkin vähäistä ja tarve ajantasaiselle tutkimustiedolle nuorten rikollisuuden vähentämiseksi on suuri.

Tässä tutkimushankkeessa tuotettiin tilasto-, asiakirja-, havainto- ja haastatteluaineistoon perustuvaa tutkimustietoa nuorisorikollisuuteen puuttuvien ja sitä ehkäisevien toimenpiteiden vaikuttavuudesta. Tavoitteena oli eri lähteisiin perustuvan tiedon tuottaminen ammattilaisten, päätöksentekijöiden, tutkijoiden ja kansalaisten käyttöön. Tietoa tuotettiin paikallisten rikokstentorjuntatoimenpiteiden kustannusvaikuttavuusanalyysin sekä nuorten rikostentekijöiden ja heidän parissaan työskentelevien ammattilaisten avulla.

Hankkeessa kartoitettiin toimenpiteiden kirjoa ja valittiin tarkempaan analyysiin hankkeet ja toimenpiteet tietyiltä alueilta. Tämän jälkeen suoritettiin hankkeiden kustannusvaikutusten arviointi ja samalla nuorisotutkija jalkautui paikallisiin käytäntöihin ja tuotti havaintoihin ja haastatteluihin perustuvaa tietoa nuorisorikollisuudesta. Lisäksi hanke toteutti kansainvälisen tutkimuskatsauksen eri maissa toteutettujen hankkeiden vaikuttavuudesta ja kustannuksista. 

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksista kertovaan tiedotteeseen (25.4.2019).

Ota yhteyttä:

Tutkimuspäällikkö (ma.) Elina Pekkarinen, p. 040 846 86 24, etunimi.sukunimi(at)nuorisotutkimus.fi 

Hallituksen keskeiset kivijalkahankkeet Rikoksilla oireilevien nuorten palveluiden tehokkuus

Yhteyshenkilö ministeriössä