Hyppää sisältöön

Päästökauppadirektiivin uudistamisen vaikutukset Suomen teollisuuteen, energiantuotantoon ja kansantalouteen

Päättynyt

Toteuttajat

Pöyry Management Consulting Oy

Rahoitussumma

99 990 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2017–8/2017

Päästökauppadirektiivin uudistamisesta on tehty ehdotus, jonka pohjalta käydään neuvotteluja uudistetun direktiivin lopullisesta sisällöstä. Suomen kannalta ehdotuksessa on useita tärkeitä osa-alueita, joiden toteutusvaihtoehtojen vaikutuksia on tärkeää arvioida erityisesti suomalaisen teollisuuden ja energiasektorin kannalta. Arvioinnin ja analyysien perusteella Suomella on mahdollisuus pyrkiä edistämään vaihtoehtoja, jotka parhaiten turvaavat Suomen energiaintensiivisen vientiteollisuuden kilpailukykyä.

Suomen kannalta oleelliset päästökauppadirektiivin uudistukset liittyvät erityisesti hiilivuotoriskitoimialojen määrittelytapaan ja maksuttomien päästöoikeuksien jakamiseen teollisuudelle. Myös kaukolämmön tuotannon kohtelulla on oleellinen vaikutus sekä lämmön hintaan että Suomelle tärkeän sähkön ja lämmön yhteistuotannon tulevaisuuteen.

Yhtenä osana uudistusta on lisäksi nykyisen EU-tason innovaatiotuen NER300-rahoitusinstrumentin laajentaminen, mikä voisi tuoda suomalaisille toimijoille mahdollisuuksia hyötyä rahoituksesta. Näitä mahdollisuuksia on tärkeää analysoida uudistusvaiheessa, jolloin voidaan myös vaikuttaa rahoitusinstrumentin toteutustapaan.  

Hankkeen tavoitteena oli arvioida päästökauppadirektiivin uudistamisen vaikutuksia Suomen teollisuuteen, energiantuotantoon ja kansantalouteen. Hanke tuotti tietoa direktiiviuudistukseen liittyvien neuvottelujen tueksi. Hankkeen tavoitteena oli tukea asiakokonaisuuden arvioinnissa sekä tarjota analyysituloksia yksittäisiin, tarkempiin kysymyksiin vastaamiseksi neuvotteluiden edistyessä. Selvitys tarjoaa tietoa ja vaikutusarvioita myös sidosryhmille erityisesti energiaintensiivisessa teollisuudessa ja energiasektorilla.  

Tutustu hankkeen loppuraporttiin.

Ota yhteyttä:

Jenni Patronen, Pöyry Management Consulting Oy, p. 010 332 4330, etunimi.sukunimi(at)poyry.com

Päästökauppadirektiivin uudistamisen vaikutusten arviointi Biotalous ja puhtaat ratkaisut

Yhteyshenkilö ministeriössä