Pohjois-Eurooppa Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikassa

Käynnissä

Toteuttajat

Ulkopoliittinen instituutti, Helsingin yliopisto/Aleksanteri-instituutti, Maanpuolustuskorkeakoulu, Pietarin valtionyliopisto (alihankkija)

Rahoitussumma

199 946 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 4/2020–12/2021

Viime vuosina Suomen lähialueiden turvallisuuspoliittinen ympäristö on ollut lisääntyneen poliittisen ja tutkimuksellisen mielenkiinnon kohde. Näissä analyyseissä lähtökohtana on ollut länsimaiden kyky vastata Venäjän turvallisuus- ja sotilaspoliittisiin toimiin alueella, minkä lisäksi Itämeren ja arktisen alueen kysymyksiä on käsitelty toisistaan erillään. Myös Venäjän strategista ajattelua on viime vuosina tutkittu ansiokkaasti, mutta tutkimus on ollut teoreettista tai käsitellyt Venäjän toimintaa Ukrainassa. Tyypillisesti kansainvälinen tutkimus käsittelee Venäjän roolia omista lähtökohdistaan, jolloin Pohjois-Euroopan alue nähdään länsimaita ja Natoa koskevina turvallisuuskysymyksinä.

Suomalaisesta näkökulmasta on tärkeää analysoida Pohjois-Euroopan asemaa venäläisessä ajattelussa, ja kohdistaa analyysi yksittäisistä havainnoista Venäjän toimintalogiikkaan ja toiminnan kokonaiskuvaan. Tutkimusprojekti kokoaa kumuloituneen tiedon yhteen ja tuottaa venäläisiä alkuperäislähteitä analysoimalla uutta tietoa maan turvallisuuspolitiikasta Pohjois-Euroopassa. Tutkimus tuottaa raportin, jossa Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa Pohjois-Euroopassa tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena. Hanke tuo tutkimukseen uuden näkökulman analysoimalla ensisijaisesti venäläisen turvallisuuspoliittisia asiakirjoja, keskustelua ja toimia alueella.

Tutkimushankkeella on kaksi keskeistä päätavoitetta:

  1. korkealuokkaisen tieteellisen ja soveltavan tiedon lisääminen;
  2. suomalaisen Venäjä-osaamisen kehittäminen sekä tutkijayhteistyön pitkäjänteinen vahvistaminen ja lisääminen sekä suomalaisten toimijoiden että suomalaisten ja venäläisten tutkijoiden välillä.

Hanke tuottaa kokonaisvaltaiseen tutkimukseen pohjautuvan analyysin Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteista, keinoista, toimintalogiikasta Pohjois-Euroopassa. Alkuperäislähteitä hyödyntävä tutkimus selvittää, miten Pohjois-Euroopan turvallisuusarkkitehtuuri ja siihen liittyvät epävarmuudet esitetään venäläisestä näkökulmasta? Millä tavoin Venäjän keskeiset välineet ja toiminta heijastelevat tätä strategista ajattelua käytännössä? Mikä on Pohjois-Euroopan laajempi ulko- ja turvallisuuspoliittinen merkitys Venäjälle? 

Toinen hankkeen keskeisistä tavoitteista on suomalaisen Venäjä-osaamisen kehittäminen. Hanke kokoaa yhteen kaikki keskeiset tahot, joilla on intressi kehittää Venäjän turvallisuuspolitiikan tutkimusta Suomessa. Hanke tukee nuoremman tutkijapolven kouluttamista ja rakentaa pitkäaikaisia yhteyksiä venäläisten tutkijoiden kanssa, mikä osaltaan edistää korkealaatuisen kotimaisen tutkimuksen tuottamista Suomen näkökulmasta tärkeistä kysymyksistä.

Ota yhteyttä:

nuorempi tutkija Jyri Lavikainen, Ulkopoliittinen instituutti, p. 09 432 7701, etunimi.sukunimi(at)fiia.fi