Hyppää sisältöön

Pohjois-Eurooppa Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikassa

Päättynyt

Toteuttajat

Ulkopoliittinen instituutti, Helsingin yliopisto/Aleksanteri-instituutti, Maanpuolustuskorkeakoulu, Pietarin valtionyliopisto (alihankkija)

Rahoitussumma

199 946 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 4/2020–4/2022

Viime vuosina Suomen lähialueiden turvallisuuspoliittinen ympäristö on ollut lisääntyneen poliittisen ja tutkimuksellisen mielenkiinnon kohde. Näissä analyyseissä lähtökohtana on ollut länsimaiden kyky vastata Venäjän turvallisuus- ja sotilaspoliittisiin toimiin alueella, minkä lisäksi Itämeren ja arktisen alueen kysymyksiä on käsitelty toisistaan erillään. Myös Venäjän strategista ajattelua on viime vuosina tutkittu ansiokkaasti, mutta tutkimus on ollut teoreettista tai käsitellyt Venäjän toimintaa Ukrainassa. Tyypillisesti kansainvälinen tutkimus käsittelee Venäjän roolia omista lähtökohdistaan, jolloin Pohjois-Euroopan alue nähdään länsimaita ja Natoa koskevina turvallisuuskysymyksinä.

Suomalaisesta näkökulmasta on tärkeää analysoida Pohjois-Euroopan asemaa venäläisessä ajattelussa, ja kohdistaa analyysi yksittäisistä havainnoista Venäjän toimintalogiikkaan ja toiminnan kokonaiskuvaan. Tutkimusprojekti kokosi kumuloituneen tiedon yhteen ja tuotti venäläisiä alkuperäislähteitä analysoimalla uutta tietoa maan turvallisuuspolitiikasta Pohjois-Euroopassa. 

Hanke tuotti kokonaisvaltaiseen tutkimukseen pohjautuvan analyysin Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteista, keinoista, toimintalogiikasta Pohjois-Euroopassa. Alkuperäislähteitä hyödyntävä tutkimus selvitti, miten Pohjois-Euroopan turvallisuusarkkitehtuuri ja siihen liittyvät epävarmuudet esitetään venäläisestä näkökulmasta? Millä tavoin Venäjän keskeiset välineet ja toiminta heijastelevat tätä strategista ajattelua käytännössä? Mikä on Pohjois-Euroopan laajempi ulko- ja turvallisuuspoliittinen merkitys Venäjälle? 

Toinen hankkeen keskeisistä tavoitteista oli suomalaisen Venäjä-osaamisen kehittäminen. Hanke kokosi yhteen kaikki keskeiset tahot, joilla on intressi kehittää Venäjän turvallisuuspolitiikan tutkimusta Suomessa. 

Tuotetun tiedon hyödyntäminen

Tieto on hyödyttänyt suoraan Suomen Nato-jäsenyyskeskustelua ja seuraavien ohjausdokumenttien, kuten ulkoministeriön tulevaisuusselonteon valmistelua.

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

Tutkija Jyri Lavikainen Ulkopoliittinen instituutti, p. 050 541 5137, jyri.lavikainen(at)fiia.fi

Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikka Pohjois-Euroopassa

Yhteyshenkilö ministeriössä