Hyppää sisältöön

Sähkön jakeluverkon luvitusmenettelyjen sujuvoittaminen

Päättynyt

Toteuttajat

ÅF-Consult Oy

Rahoitussumma

74 986 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2018–8/2018

Sähkömarkkinalaki edellyttää sähkön toimitusvarmuuden parantamista, mikä vaatii investointeja sähköverkon saamisen säävarmaksi. Sähköverkkojen investoinnit vaativat mittavia lupamenettelyitä. Sähköverkkoyhtiöt tarvitsevat erilaisia lupia asentaessaan sähkölaitteistoja (voimajohdot, muuntajat yms.) erilaisiin ympäristöihin sekä neuvottelevat useiden eri viranomaisten ja muiden lupia myöntävien tahojen kanssa. Lupamenettelyt vievät aikaa ja kustannuksia niin sähköverkkojen lupia hakevien kuin myöntävien tahoilta. 

Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää sähkönjakeluverkkojen rakentamiseen ja maastoon sijoittamiseen tarvittavat lupamenettelyt ja niiden ongelmakohdat sekä luoda ehdotus menettelyjen sujuvoittamiseksi. Selvityksen tavoitteena oli myös löytää kustannustehokkaita keinoja sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi. 

Tutustu hankkeen loppuraporttiin, Policy Briefiin ja tuloksia koskevaan tiedotteeseen (23.8.2018).

Ota yhteyttä:

Karoliina Joensuu, ÅF-Consult Oy, p. 050 412 0546, etunimi.sukunimi(at)afconsult.com

Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen Sähkön jakeluverkon luvitus, toimitusvarmuus ja jakelun kustannustehokkuus

Yhteyshenkilö ministeriössä