Hyppää sisältöön

Salmonellan leviäminen suomalaisille nauta- ja sikatiloille

Päättynyt

Toteuttajat

Ruokavirasto, Työterveyslaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Eläinten Terveys ETT ry (alihankkija)

Rahoitussumma

322 042 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 6/2020–1/2022

Salmonellatapaukset ovat lisääntyneet huolestuttavasti viime vuosina suomalaisilla sika- ja nautatiloilla. Tietotarpeet liittyvät niin salmonellan tartuntalähteiden ja -reittien tunnistamiseen kuin sen aiheuttamien terveys- ja ympäristöriskien hallintaan sekä näihin liittyviin olemassa olevien lainsäädännöllisten ja muiden ohjauskeinojen kehittämiseen. Salmonellatartuntojen syiden ja tartuntojen ehkäisymahdollisuuksien selvittäminen on yhteiskunnallisesti ensiarvoisen tärkeää kuluttajien ja eläinten terveyden varmistamiseksi, tuottajien terveyden ja taloudellisen hyvinvoinnin suojaamiseksi sekä Suomen elintarviketuotannon ja -viennin edistämiseksi. 

Hankkeen päätavoitteena oli kerätä merkityksellinen, saatavilla oleva tieto, tilastot, asiantuntemus ja aikaisempien hankkeiden tulokset yhteen ja tuottaa niitä analysoimalla tietoa salmonellariskin hallitsemiseksi tuotantotiloilla ja tuotantoeläinketjuissa. Havaittuihin tietotarpeisiin vastaaminen edellytti poikkihallinnollista lähestymistapaa, minkä vuoksi hankkeen tuottavat Ruokavirasto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Eläinten terveys ETT ry. ja Työterveyslaitos (TTL).

Päätavoitteen saavuttamiseksi selvitettiin, miten läheisesti eri kohteista eristetyt salmonellanäytteet muistuttavat toisiaan ja voisivatko ne olla peräisin samoista lähteistä. Samalla arvioitiin mahdollisuuksien mukaan, miten suuri eri lähteiden merkitys saattaisi olla. Lisäksi arvioitiin nykyisen tuotantorakenteen ja eri tuotantomenetelmien merkitystä salmonellan leviämiselle tuotantotiloihin ja -eläimiin.

Tavoitteena on ehkäistä ja tehokkaammin hallita tuotantoeläintiloilla esiintyviä salmonellatartuntoja tunnistamalla tartuntalähteitä ja - reittejä sekä toimintatapoja, joilla saneeraus parhaiten onnistuu. 

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

professori Sinikka Pelkonen, Ruokavirasto, p. 0400 287 061, etunimi.sukunimi(at)ruokavirasto.fi

Salmonellan leviäminen tuotantoeläintiloille

Yhteyshenkilö ministeriössä