Seminaari: Miten hallitusohjelman tavoitteisiin päästään energiasektorilla?

5.2.2016 10.31
Uutinen

Millaisella energiapolitiikalla luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia Suomeen? Muun muassa tähän ajankohtaiseen kysymykseen saatiin vastauksia helmikuun alussa järjestetyssä seminaarissa, joka kokosi yhteen yli 60 energia- ja ilmastopolitiikan asiantuntijaa.

Työ- ja elinkeinoministeriössä järjestetty seminaari liittyi valtioneuvoston käynnissä olevaan selvityshankkeeseen ”EU:n 2030 ilmasto- ja energiapolitiikan linjausten toteutusvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Suomen kilpailukykyyn”. Hankkeen toteutuksesta vastaa Pöyry Management Consulting Oy.

Seminaarissa esiteltiin Pöyryn selvityksen tuloksia ja keskusteltiin sekä EU-tason tavoitteista ja ohjauskeinoista että hallitusohjelman energia- ja ilmastotavoitteista. Kommenteissa ja puheenvuoroissa otettiin kantaa muun muassa päästökaupan rooliin ja sähkömarkkinoiden tulevaisuuden näkymiin, kansallisten ohjauskeinojen tarpeeseen uusiutuvan energian tukemisessa, sekä erilaisten energia- ja ilmastopoliittisten tavoitteiden merkitykseen Suomen kilpailukyvyn kannalta.

Lisätietoa hankkeesta

Tutustu seminaarin ohjelmaan ja esityksiin:

Seminaarin ohjelma

EU:n 2030 ilmasto- ja energiapolitiikan linjausten toteutusvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Suomen kilpailukykyyn, Pöyryn esitys

Päästöjen vähentäminen ja uusiutuvan energian käyttö liikennesektorilla, VTT:n esitys

Miten hallitusohjelman tavoitteisiin voidaan päästä energiasektorilla? TEM:n Energiaosaston esitys

Miten hallitusohjelman tavoitteisiin voidaan päästä energiasektorilla? Energiateollisuus ry:n esitys

Miten hallitusohjelman tavoitteisiin voidaan päästä energiasektorilla? Suomen Tuulivoimayhdistyksen esitys

Miten hallitusohjelman tavoitteisiin voidaan päästä energiasektorilla? Bioenergia ry:n esitys

Energiapoliittisten skenaarioiden / kehitysnäkymien vaikutukset elinkeinoelämälle, Elinkeinoelämän keskusliiton esitys

Millaisella energiapolitiikalla luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia Suomeen? Taalerin esitys

Minkälaisella energiapolitiikalla luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia Suomeen? Helen Oy:n esitys

Millaisella energiapolitiikalla luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia? St1:n esitys