Hyppää sisältöön

Sisäilma ja terveys: kehitys, nykytilanne, seuranta ja vertailu eri maiden sekä julkisen ja yksityisen sektorin välillä

Päättynyt

Toteuttajat

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Työterveyslaitos TTL, Kuntaliitto

Rahoitussumma

100 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 8/2018–10/2019

Sisäilmaan liittyvät terveyshaitat ja rakentamisen ja korjausrakentamisen kustannukset ovat merkittävä kansanterveydellinen ja -taloudellinen ongelma. Suomessa on pyritty aktiivisesti vähentämään altistumista sisäilman epäpuhtauksille jo 1990-luvulta lähtien. Meillä ei ole kuitenkaan tutkittua tietoa siitä, miten sisäilmaongelmaisten rakennusten ja huonosta sisäilmasta kärsivien ihmisten määrät ovat kehittyneet Suomessa ja mikä on tilanne Suomessa verrattuna vertailumaihin. Nämä tarkastelut voivat tarjota merkittävää tietoa pohdittaessa, miten sisäilman liittyviä haittoja parhaiten voidaan vähentää.

Toukokuussa 2018 hallitus aloitti Terveet tilat 2028-toimenpideohjelman, jonka päätavoitteena on julkisten rakennusten tervehdyttäminen ja kaikkien sisäilmasta oireilevien hoidon ja tuen tehostaminen. Ohjelma kohdistuu julkisiin rakennuksiin, mikä on herättänyt oikeutetun kysymyksen, mikä on tilanne yksityisten omistamassa rakennuskannassa. Terveet tilat 2028-ohjelman alkaessa on myös syytä kartoittaa nykytilanne ja valmistautua ohjelman monitorointiin seuraavan 10 vuoden aikana. 

Hankkeen tavoitteena oli useilla erilaisilla, toisiaan täydentävillä lähestymistavoilla vastata tietotarpeisiin. Hanke kokosi yhteen konsortioon alan keskeisen valtakunnallisen osaamisen.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksista kertovaan tiedotteeseen (17.10.2019) sekä Policy Brief -katsaukseen (25.2.2019).

Terveet tilat 2028 -ohjelma 

Ota yhteyttä:

Tutkimusprofessori Anne Hyvärinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, p. 029 524 6364, anne.hyvarinen(at)thl.fi

Hyvinvointi ja terveys Sisäilman laatua ja siihen liittyviä terveyshaittoja koskeva selvitys

Yhteyshenkilö ministeriössä