Hyppää sisältöön

Sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpano (SMUUTO)

Päättynyt

Toteuttajat

MDI Public Oy, Nordic Healthcare Group, Frisky & Anjoy

Rahoitussumma

220 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2017–4/2019

Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa kokonaiskuva Juha Sipilän hallituksen aikana suunnitellun sote- ja maakuntauudistuksen alueellisesta valmistelusta ja tätä tukevista kansallisista toimista. Tutkimuksessa luotiin kuva uudistuksen etenemisen suunnasta ja siihen liittyvistä hyvistä käytännöistä sekä kriittisistä kohdista. Työssä arvioitiin uusien maakuntien perustamiseen liittyvää valmistelua sekä valmisteluprosessin näkökulmasta että siitä, miten eri vaiheet tukevat suunniteltujen maakuntien perustamista ja niiden toiminnan käynnistämistä sekä järjestämisvastuun siirtymistä eri tehtävissä.

Tutkimus tuotti valmistelua tukevaa arviointitietoa koko hankkeen ajan. Tutkimuksessa kiinnitettiin huomiota alueellisen valmistelun, valmisteluprosessin ja toimeenpanon johtamisen arviointiin. Muutoksen johtamista tarkasteltiin myös kansallisella tasolla. Muutosjohtamisen lisäksi huomiota kiinnitettiin alueiden toimijoiden ja valtion toimijoiden väliseen yhteistyöhön, vuorovaikutukseen ja viestintään suunnitellun uudistuksen valmistelussa ja läpiviennissä.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksista kertovaan tiedotteeseen (10.4.2019).

Tutustu hankkeen väliraporttiin: Kohti uusia maakuntia: Sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanon esivalmisteluvaiheen yhteenveto (30.11.2017).

Ota yhteyttä:

Tommi Ranta, MDI Public Oy, p. 040 588 2839, etunimi.sukunimi(at)mdi.fi

Sote- ja maakuntauudistuksen toteutuksen tuki Reformit

Yhteyshenkilö ministeriössä