Hyppää sisältöön

Tutkimustiedon hyödyntämisen hyvät käytännöt lainvalmistelussa: kohti parempaa sääntelyä?

Päättynyt

Toteuttajat

Helsingin yliopisto, Suomen ympäristökeskus SYKE

Rahoitussumma

150 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2018–5/2019

Hankkeen tavoitteena oli ensiksikin lisätä ymmärrystä tutkimustiedon merkityksestä lainvalmistelussa: minkä laajuista ja luonteista tutkimustiedon käyttö on ja mitä ongelmakohtia siinä esiintyy lainvalmistelun eri vaiheissa (esivalmistelu, perus- ja jatkovalmistelu ja eduskuntakäsittely) ja prosesseissa (kuten yleisen tietopohjan rakentaminen, vaihtoehtojen ja vaikutusten arviointi sekä kuulumiskäytännöt). Lisäksi eriteltiin niin hyvin kuin huonosti toimivia tutkimustiedon hyödyntämisen käytäntöjä, joista puolestaan johdettiin kehittämisehdotuksia. 

Yleiskartoitus perustuu kaikkiin vuoden 2017 hallituksen esityksiin, ja tarkempaan analyysiin valituista noin kymmenestä lainvalmisteluhankkeista analysoidaan kaikki valmisteluasiakirjat ja muu kirjallinen dokumentointi, ml. tutkijoiden antamat lausunnot. Lisäksi kyseisistä hankkeista haastateltiin niiden lainvalmistelijat ja keskeiset tutkimustiedon tuottajat.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksista kertovaan tiedotteeseen sekä Policy Brief-katsaukseen (8.5.2019).

Esitys tutkimustuloksista:

Ota yhteyttä:

Kati Nieminen, Helsingin yliopisto, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, p. 029 412 2452, etunimi.sukunimi(at)helsinki.fi

Muut tietotarpeet Tutkimustieto lainvalmistelussa ja siihen liittyvässä päätöksenteossa

Yhteyshenkilö ministeriössä