Työikäisten monialaisten palveluiden yhteensovittaminen ja vaikuttavuuden arviointi

Käynnissä

Toteuttajat

Työterveyslaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Jyväskylän yliopisto, Ramboll Management Consulting Oy

Rahoitussumma

336 594 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2019–9/2020

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen, maakuntauudistuksen kuin kasvupalvelu-uudistuksen palvelumallit, -prosessit ja ohjausmallit ovat vielä avoimina. Tämä antaa mahdollisuuden hahmottaa aidosti uudenlaisia ja toimivia malleja, jossa voidaan hyödyntää tietoa niin Suomessa tehdyistä kokeiluista kuin erilaisista järjestämistavoista kansainvälisesti. Jotta uudistuksissa kehitetään aidosti toimiva kokonaisuus, tarvitaan eri vaihtoehtojen arviointiin työvälineitä, jotka hahmottavat kokonaisuuden kannalta oleellisia ulottuvuuksia.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa kokonaiskuva hallinnonalat ja palvelujärjestelmät ylittävästä työikäisten työkyvyn ja työllistymisen tuen palvelujen kokonaisuudesta sekä lisätä tietoa siitä, miten yhteen sovitettavien palvelujen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta voidaan arvioida. Hankkeessa pyritään tuottamaan vaihtoehtoisia kehityskulkuja tulevaisuuden palveluiden järjestämiseen ja tarjota arviointityökaluja niiden vaikutusten ja vaikuttavuuden määrittämiseen. Hankkeessa pyritään jatkuvaan vuoropuheluun niin päättäjien, palveluntuottajien kuin käyttäjienkin kanssa ja esimerkiksi tutkimustietoa tuotetaan interaktiiviseen muotoon Työterveyslaitoksen Työelämätiedon alustalle.

Ota yhteyttä:

Vanhempi asiantuntija Pirjo Juvonen-Posti, Työterveyslaitos, p. 043 824 3568, etunimi.sukunimi(at)ttl.fi

Työikäisten sote-, kasvu- ja kuntoutuspalveluiden yhteensovittaminen Yleinen

Yhteyshenkilö ministeriössä