Hyppää sisältöön

Valtionavustus koronakriisin opetuksia koskevaan tutkimukseen

Julkaisuajankohta 9.2.2024 14.00

Valtioneuvoston kanslia avasi 15.12.2023 haettavaksi 900 000 euron valtionavustuksen tutkimukseen, jolla toteutetaan pääministeri Orpon hallitusohjelmaan sisältyvä laaja ulkopuolinen tutkimushanke koronakriisin opetuksista. Avustusten hakuaika päättyi 9. helmikuuta 2024 klo 14.00.

Taulukko valtionavustusta koskevista päätöksistä (4.4.2024)

Avustus on tarkoitettu tutkimushankkeisiin, joissa arvioidaan ja koostetaan koronakriisin oppeja. Tavoitteena on myös etsiä tutkimukseen pohjautuvia ratkaisuja, joilla vahvistetaan yhteiskunnan varautumista vastaaviin kriisitilanteisiin.

Pitkäkestoisen koronakriisin aikana Suomessa on opittu tärkeitä asioita johtamisen tarpeesta, yhteistyön merkityksestä, valmiusjärjestelmän päivitystarpeista, perusoikeuksien ja digitalisaation merkityksestä, sekä median ja kansalaisten tiedontarpeista. Tietoisuus on parantunut myös pitkäkestoisten pandemioiden riskeistä.

Vaikka koronakriisin oppeja on kerätty tutkimuksissa useilta eri osa-alueita, on olemassa vielä tarve kokoavalle laaja-alaiselle kehittävälle arvioinnille, jolla voidaan tukea yhteiskunnan parempaa kokonaisvaltaista varautumista tuleviin kriiseihin.

Arviointitutkimuksessa tulee huomioida tasapainoisesti eri näkökulmia, kuten yhteiskunnan terveysturvallisuutta (ml. epidemiologiset ja muut lääketieteelliset näkökulmat), kansantaloutta ja sosiaalista kestävyyttä. Tutkimuksessa tulee käsitellä ainakin kriisin johtamista, varautumista ja rajoituksia.

Avustus on käytettävissä vuoden 2025 loppuun saakka. Hakijoina voivat olla tutkimuslaitokset, yliopistot ja muut vastaavat tutkimustoimintaa harjoittavat yhteisöt (pl. taloudellinen toiminta). Hakijoina eivät voi kuitenkaan olla ne tutkimuslaitokset tai muut edellä mainitut toimijat, joiden lakisääteiseen viranomaistoimintaan toteutettava arviointitutkimus kohdistuu.

Hakuasiakirjat

Hakuilmoitus

Hakulomake

Tutkimussuunnitelmapohja

Aiesitoumuslomake

Talousarviolomake

Avustushakemuksen jättäminen

Hakuaika alkoi 15.12.2023 ja päättyi 9.2.2024 klo 14.00. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia tai niiden liitteitä ei käsitellä. Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla.

Hakulomake liitteineen toimitetaan sähköisessä muodossa valtioneuvoston kanslian kirjaamoon ([email protected]) otsikolla ”Koronakriisin opetukset valtionavustus VN/35651/2023".

Hakulomakkeen liitteinä toimitetaan:

  • Tutkimussuunnitelma (käytettävä valmista pohjaa)

  • Aiesitoumuslomake (käytettävä valmista pohjaa)

  • Talousarviolomake (käytettävä valmista pohjaa)

  • Tutkimuskokonaisuuden ja osahankkeiden vastuuhenkilöiden nimeäminen, sekä heidän ansioluettelonsa (enintään 3 sivua/ ansioluettelo, 10 tärkeintä julkaisua)

Valtioneuvoston kanslia lähettää avustuspäätöksen hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

Hakija tekee mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt sähköpostitse valtioneuvoston kanslian kirjaamoon.

Myönnettyjä valtionavustuksia koskevat selvitykset tehdään omalla lomakkeella. Selvitykset lähetetään valtioneuvoston kanslian kirjaamoon ([email protected]) päätöksessä ilmoitetulla diaarinumerolla.

Avustuspäätökset

Avustukset ovat harkinnanvaraisia erityisavustuksia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin. Hakemusten keskinäisessä vertailussa otetaan huomioon, miten hyvin hakukohtaiset (myöntöperusteet ja tekniset myöntöehdot) sekä valtionavustuslain mukaiset myöntöperusteet täyttyvät. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että hakemus täyttää arviointikriteerit.

Lisätietoja: valtioneuvoston kanslian johtava asiantuntija Sari Löytökorpi, p. 0295 160 187, etunimi.sukunimi(at)gov.fi ja taloussuunnittelija Juho Jokinen, p. 0295 160 096, etunimi.sukunimi(at)gov.fi