Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan 7. täydentävä haku 2017

Valtioneuvoston kanslia avasi 24.11.2017 haettavaksi valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahoja 150 000 euroa.  Hakuaika päättyi 14.12.2017 klo 14.00. 

Haku perustui valtioneuvoston tutkimus-, ennakointi- ja arviointitoimintaa koordinoivan työryhmän määrittelemiin tietotarpeisiin.

Haettavana ollut teema ja määräraha:

8.4.3 Talouspolitiikan tulonjakovaikutusten arviointi (150 000 €)

Päätökset selvitys- ja tutkimustoiminnan hankinnoista tehdään mahdollisimman pian haun päättymisen jälkeen. Hankkeissa tulee noudattaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita.

Hakuasiakirjat: