Hyppää sisältöön

Vuokra-asuntosijoitusalan kannattavuus, kilpailutilanne ja kehittämistarpeet

Päättynyt

Toteuttajat

Pellervon taloustutkimus PTT, Forefront Oy

Rahoitussumma

95 215 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2017–2/2018

Vuokra-asuntojen kysyntä on kasvanut, mutta asuntojen tarjonta ei ole lisääntynyt vastaavasti, joten vuokrat ovat nousseet merkittävästi yleisen hintatason nousua nopeammin. Asuntoja antavat vuokralle yritykset, julkinen sektori, voittoa tavoittelemattomat yhteisöt ja kotitaloudet. Asuntosijoittaminen on muuttunut merkittävästi, kun uusia sijoittajia ja sijoitusmuotoja on tullut markkinoille. Asuntomarkkinoille kohdistuu myös merkittävä julkinen tuki, joten riippumaton tutkimustieto asuntomarkkinoiden toiminnasta on tarpeen.

Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa vuokra-asuntomarkkinoiden kehittämiseksi ja asuntopoliittisen päätöksenteon tueksi. 

Tutustu hankkeen loppuraporttiin, tuloksia koskevaan tiedotteeseen sekä Policy Brief -artikkeliin (22.3.2018).

Ota yhteyttä:

Eeva Alho, Pellervon taloustutkimus PTT, etunimi.sukunimi(at)ptt.fi

Asuntomarkkinoiden toimivuus Työllisyys ja kilpailukyky

Yhteyshenkilö ministeriössä