Hyppää sisältöön

Yrityspalveluiden sähköisten järjestelmien käyttö ja kehittäminen

Päättynyt

Toteuttajat

VTT, Lapin ELY-keskus, Lapin TE-toimisto

Rahoitussumma

80 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2017–2/2018

Hankkeessa vastattiin seuraaviin tutkimuskysymyksiin:

  • Miten yrityspalveluiden kansallisten kaikkikanavaisten palveluiden ja järjestelmien kehitys- ja ylläpitotehtävät järjestetään?
  • Miten varmistetaan, että digitaaliset palvelut toteutetaan kustannustehokkaasti ja asiakaslähtöisesti? 
  • Mitä vastuita ja velvoitteita järjestämisvastuussa oleville maakunnille kaikkikanavaisten palveluiden tarjonnassa asetetaan?
  • Miten sähköisten järjestelmien (ml. jaetun tiedon, työtilat ja työpöydät) avulla mahdollistetaan julkisten ja yksityisten yrityspalvelutoimijoiden yhteistyö?
  • Miten asiakkaiden yksityisyyden suoja ratkaistaan useiden julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteisissä sähköisissä järjestelmissä?
  • Miten taataan yhteiset palvelumallit, kun palveluntuottajia on monia ja eri tahoilta?

Hankkeen päätavoitteena oli tuottaa kuvaus, jossa on perusteltuja toimintatapoja  ja mahdollisesti vaihtoehtoja, joiden avulla tuetaan kasvupalveluiden hallinnoinnin siirtymistä valtakunnalliselta tasolta maakuntatasolle siten että palvelut ja järjestelmät säilyisivät hallittuina ja varmistetaan palvelujen jatkuvuus. 

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksia koskevaan tiedotteeseen (28.2.2018)

Ota yhteyttä:

Jukka Kääriäinen, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, p. 040 760 9529  etunimi.sukunimi(at)vtt.fi

Reformit Yrityspalveluiden sähköisten järjestelmien käyttö ja kehittäminen

Yhteyshenkilö ministeriössä