Blogi: Tieto käyttöön!

Tervetuloa taloon, informaatiomuotoilija!

Jos yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, niin herättääkö yksi infografiikka tuhat kertaa enemmän kiinnostusta kuin sama tekstinä?

Yhteissuunnittelun keinoin kohti vesiviisaita kiertotalousratkaisuja

Onnistunut ja vaikuttava vuorovaikutus vaatii aikaa ja osaamista. Tanja Suni ja Sarianne Tikkanen kertovat blogissaan Vesiviisas-hankkeen...

Pääseekö Suomi kestävyyden polulle? Tietopohjaa kansainvälisistä vertailuista

Uudet kansainväliset kestävän kehityksen tavoitteet astuivat voimaan vuoden 2016 alussa. Indikaattoreita tavoitteiden toteutumisen seurantaan ei vielä ole,...

Suomikaan ei ole suojassa ilmastonmuutoksen heijastevaikutuksilta

Valtakuntien rajat ylittävät heijastevaikutukset on huomioitava, kun pyritään parantamaan sopeutumiskykyä ilmastonmuutokseen.

Kuntien uusissa osallistumiskeinoissa painottuu neuvoa-antavuus

Kansanvallan uudet muodot -hankkeessa selvitetään uusia kansalaisosallistumisen muotoja Suomessa ja lisäksi sitä miten ne vaikuttavat demokratian kehitykseen.

Ihmisoikeusindikaattorit ihmisoikeuspolitiikan työkaluina

Ihmisoikeusindikaattorien ja niiden avulla tuotettujen indeksien pääasiallinen tarkoitus on valvoa ihmisoikeuksien yhdenmukaista toteutumista.

Uusia mahdollisuuksia Suomen arktiselle merisektorille

Suomella on monia vahvuuksia ja paljon tarjottavaa arktiseen liiketoimintaan, koska meillä on vahva meriklusteri, pitkäaikaista käytännön kokemusta ja...

Tuleeko Suomesta teollisuuden ubereita?

Heikki Ailiston mukaan on hieman yllättävää, ettei useimmilla vakiintuneilla yrityksillä näytä olevan alustatalouteen liittyviä suunnitelmia tai tiekarttoja.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnassa noudatettava hyvää tieteellistä käytäntöä

"Suhtaudumme vakavasti hyvän tieteellisen käytännön periaatteiden noudattamiseen valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnassa", kirjoittaa Timo Lankinen.

Näyttöön perustuva päätöksenteko esillä AAAS-konferenssissa

Tieteellisestä neuvonannosta ja tutkimusnäyttöön perustuvasta päätöksenteosta keskusteltiin Washingtonissa helmikuussa 2016 järjestetyssä konferenssissa.