Blogi: Tieto käyttöön!

Sivut, joissa tagi tutkimus .

EU-rahoituksella uusia tasoja tutkimus- ja innovaatiotoimintaan

Horisontti 2020, EU:n tutkimuksen ja innovaatioiden rahoituksen puiteohjelma 2014–2020, on nyt puolessa välissä. Meneillään olevassa valtioneuvoston...

Länsinaapurin jätevesien fosforikuviot – olisiko opittavaa, yrittäisimmekö yhteistyötä?

Suomessa yleinen ilmapiiri yhdyskuntajätevesilietteen käytöstä maatalouden lannoitevalmisteena on kiristymään päin. Suuret elintarvikevalmistajat eivät aina...

Skenaarioiden avulla kohti ilmastonmuutoksen kestävää Suomea

Kestävää yhteiskuntaa rakentaessamme meidän on syytä yrittää kuvitella, mitä tulevaisuus voi tuoda mukanaan. Tämän voi tehdä luomalla erilaisia, mutta...

Päästöjä vähentämällä saadaan säästöjä

Kaikki maksaa. Ihmisen puuhastelu aiheuttaa kustannuksia, jotka kohdistuvat paitsi suoraan tekijälle itselleen, myös yhteiskunnalle tai muille tahoille....

Uutta imua kestävään kehitykseen

Kestävän kehityksen sitoumusprosessin toimivuutta arvioitiin äskettäin. Tulosten mukaan sitoumusten määrää ja vaikuttavuutta pitää edelleen lisätä. Vaikka...

Kansainvälisten osaajien asiantuntemuksen hyödyntämisessä siirryttävä tarjonnasta kysyntään

Kansainvälisistä osaajista käydään monilla aloilla globaalia kilpailua, joten heidän houkuttelemiseensa, integroimiseensa ja pysymiseen tähtääviä toimia on...

Välttämätön ja hyvä uudistus, jolta vedettiin matto alta

Valtioneuvosto teki syksyllä 2013 periaatepäätöksen valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistuksesta eli TULA-uudistuksesta....

Kiertotaloutta edistämässä tutkimuksen keinoin

Ympäristöministeriön sali oli viimeistä paikkaa myöten täynnä, kun Ympäristötiedon foorumin organisoimassa seminaarissa esiteltiin ja keskusteltiin kolmen VN...

Merenkulun ympäristösääntely vaikuttaa koko yhteiskuntaan

Jo päätetyn kansainvälisen ympäristösääntelyn kustannusvaikutus Suomen meritse tapahtuvalle ulkomaankaupalle vuosina on arviolta noin 0,1–0,2 % yritysten...

Markkinoiden luominen avain jätevesien fosforin kierrätykseen

"Jäteveden sisältämän fosforin talteenotto ja kierrättäminen" -hankkeessa toteutetun ohjauskeinojen arvioinnin perusteella mikään yksittäinen ohjauskeino ei...