Blogi: Tieto käyttöön!

Sivut, joissa tagi tutkimus .

Voiko ympäristölupamenettely sujua Suomessa?

”Sujuva ympäristölupamenettely on useiden tekijöiden summa. Tekijät, hankkeet, ympäristö ja ratkaisut vaihtelevat, mutta ainakin menettelyn pitäisi sujua”,...

Ilmakehä-, meri- ja avaruustieteellisellä yhteistyöllä kohti turvallisempaa ja kestävämpää toimintaa Arktisella alueella

Syyskuussa keskusteltiin NordArc-seminaarissa arktisen alueen kehittämisestä yhteispohjoismaisin voimin. Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Juhani Damski...

Arktisen alueen tulevaisuus – ja kuinka kaikki on epävarmaa

Epävarmuus tulevaisuudesta vaikuttaa toimintaan ja päätöksentekoon jatkuvasti, eikä päätöksien tekeminen epävarmuudessa ole sinänsä mikään uusi asia. Tällä...

Vammaisten henkilöiden yrittäjyysmahdollisuuksissa vielä parannettavaa

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksista tehty yleissopimus tuli voimaan Suomessa 10.6.2016. Yleissopimuksen 27 artiklassa on osapuolten sopimus työn ja...

Tekemällä oppii – kokeilukulttuuri vauhdittamaan uusien sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden kehitystä

Digitaalisuuden hyödyntämisessä sosiaali- ja terveyspalveluiden haasteiden ratkaisuun on vielä paljon tehtävää. Kokeilukulttuuri muuttuvassa sosiaali- ja...

Kansalaisaloitteiden allekirjoittajamäärässä ei näytä olevan suurta tarkistamisen tarvetta

Eduskunnan tehtävä on kuitenkin sen vaikeudesta huolimatta käydä kansalaiasaloitteista keskustelua, jossa punnitaan aloitteiden perusteita, niiden...

Yhteissuunnittelun keinoin kohti vesiviisaita kiertotalousratkaisuja

Onnistunut ja vaikuttava vuorovaikutus vaatii aikaa ja osaamista. Tanja Suni ja Sarianne Tikkanen kertovat blogissaan Vesiviisas-hankkeen...

Pääseekö Suomi kestävyyden polulle? Tietopohjaa kansainvälisistä vertailuista

Uudet kansainväliset kestävän kehityksen tavoitteet astuivat voimaan vuoden 2016 alussa. Indikaattoreita tavoitteiden toteutumisen seurantaan ei vielä ole,...

Suomikaan ei ole suojassa ilmastonmuutoksen heijastevaikutuksilta

Valtakuntien rajat ylittävät heijastevaikutukset on huomioitava, kun pyritään parantamaan sopeutumiskykyä ilmastonmuutokseen.

Kuntien uusissa osallistumiskeinoissa painottuu neuvoa-antavuus

Kansanvallan uudet muodot -hankkeessa selvitetään uusia kansalaisosallistumisen muotoja Suomessa ja lisäksi sitä miten ne vaikuttavat demokratian kehitykseen.