Blogi: Tieto käyttöön!

Sivut, joissa tagi rahavarojen siirtäminen .

Pohjoismaat tukevat työn ja tekijän kohtaamista – valtio voi kannustaa monipaikkaisuuteen verovähennyksillä

Monipaikkaisuus on ilmiönä laaja ja monimuotoinen, mutta yleensä sillä tarkoitetaan asumista tai työskentelyä kahdella paikkakunnalla tai esimerkiksi...

Energia-alan muuttuessa myös huoltovarmuuden turvaamisen toimenpiteet voivat muuttua

Fossiilisten polttoaineiden käytön vähentyminen ja Suomen energiantuotannon siirtyminen yhä voimakkaammin hyödyntämään uusiutuvia energialähteitä luo...

EU-rahoituksella uusia tasoja tutkimus- ja innovaatiotoimintaan

Horisontti 2020, EU:n tutkimuksen ja innovaatioiden rahoituksen puiteohjelma 2014–2020, on nyt puolessa välissä. Meneillään olevassa valtioneuvoston...

Arktisen talouden monet kasvot

Suomi voi hyötyä arktisen alueen talouskehityksestä, mutta strateginen päätöksenteko edellyttäisi nykyistä suurempaa priorisointia. Jos arktisella...