Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Raportti: Huoltovarmuuden kannalta kriittinen kiinteistöomistus tarvitsee laajempaa valvontaa

27.1.2022 9.05
PLM VN TEAS
Maikkulan vesitorni Oulussa
Lait kiinteistökauppojen luvanvaraisuudesta ja valtion etuosto-oikeudesta eivät riitä tulevaisuudessa vastaamaan täysin huoltovarmuuden turvaamisen tarpeita. Näin todetaan valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan raportissa Huoltovarmuuden turvaaminen osana kiinteistöomaisuuden valvontaa, joka julkaistiin 27. tammikuuta.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Tutkimuskatsaus: Työkyvyn tukemisessa parhaaseen tulokseen päästään yhdistämällä eri toimenpiteitä

26.1.2022 8.37
STM VN TEAS
Erilaisilla työkyvyn tukitoimilla voidaan lisätä työntekijöiden hyvinvointia ja terveyttä sekä vähentää sairauspoissaoloja, pitkäaikaista työkyvyttömyyttä ja työstä poistumista. 26. tammikuuta julkaistu tutkimuskatsaus tunnisti tukitoimet, joista on tällä hetkellä vahvinta näyttöä.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Selvitys tuotti sote-kiinteistöinvestointien arviointiin laskentamallin ja kriteeristön

24.1.2022 9.10
STM VN TEAS
Sote-kiinteistöinvestointien arviointiin ja niihin liittyvien sairaansijojen ja ikääntyneiden pitkäaikaispaikkojen määrän määrittelyyn ei ole olemassa yksiselitteistä mallia. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hankkeessa laadittiin arvioinnin ja hankesuunnittelun tueksi laskentamalli sekä arviointikriteeristö. Samalla hanke vertaili sairaansijojen ja pitkäaikaispaikkojen määrää sekä laskentamallin tuottamia ennusteita eri sairaanhoitopiirien alueilla.

Millaisista t&k-tuista hyötyvät sekä yritykset että yhteiskunta?

19.1.2022 10.17
VN TEAS
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tukemisella yritykset pystyvät sekä kehittämään omaa liiketoimintaansa ja kasvamaan yrityksinä, mutta myös jakamaan uutta tietoa ja toimintatapoja laajemmallekin. Miten tukia siis pitäisi kohdentaa mahdollisimman hyödyllisesti? Millaiset verohuojennukset ovat toimivia? Vaihtoehtoja ja tutkimustuloksia puimassa ovat Etlan tutkimusjohtaja Heli Koski ja SDP:n kansanedustaja Matias Mäkynen, joka on toiminut myös parlamentaarisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan työryhmän puheenjohtajana.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Selvitys: Metsätalouden riski pohjavesien laadulle verrattain pieni

18.1.2022 9.05
MMM VN TEAS YM
Pohjaveden pinnankorkeutta mitataan Kokkolan Patamäellä vuonna 2017
Pohjaveden pinnankorkeutta mitataan Kokkolan Patamäellä vuonna 2017. Kuva: Ritva Britschgi SYKE
Metsätalouden todennetut vaikutukset pohjavesien laadulle ovat osoittautuneet verrattain pieniksi. Tutkittua tietoa vaikutuksista on kuitenkin melko vähän ja siksi seurantoja tulisi lisätä ja kehittää mahdollisimman nopeasti. Tähän tulokseen päädyttiin selvityksessä, jossa koottiin laaja tietopaketti metsänomistajille ja asiantuntijoille sekä tunnistettiin jatkokehitystarpeita.