Hyppää sisältöön

Hyvät päätökset perustuvat tutkittuun tietoon

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta tuottaa tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi

Ajankohtaista

 • 8.2.2023|8:56

  Selvitys: Kohti systemaattisempaa yritystukiseurantaa – kuntien tuet osaksi kansallista tukirekisteriä

  Kuntien myöntämiä taloudellisia yritystukia ei seurata systemaattisesti ja niiltä puuttuvat yhtenäiset prosessit. Kuntien liittyminen olemassa olevaan kansalliseen yritystukirekisteriin mahdollistaa de minimis -tukikertymän yrityskohtaisen seurannan sekä vertailtavuuden myönnetyissä tuissa, todetaan 8. helmikuuta julkaistussa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan selvityksessä ”Kuntien myöntämät yritystuet Suomessa”.

 • 6.2.2023|8:35

  Tutkimus: Paperittomien sosiaalisten oikeuksien toteutumisessa on valtakunnallisesti suurta vaihtelua

  Tuore tutkimus osoittaa, että paperittomien henkilöiden sosiaalisten oikeuksien toteutuminen Suomessa vaihtelee suuresti eri kuntien ja alueiden välillä. Tutkimuksessa selvitettiin, millaisena paperittomuus näkyy julkisessa sosiaalihuollon palvelujärjestelmässä sekä sitä, mitä ratkaisuehdotuksia sosiaalihuollon keskeisiin haasteisiin on löydettävissä kartoitetun tilannekuvan perusteella.

 • 27.1.2023|15:33

  Katsaus: Monipaikkaisuus ei näytä rasittavan kuntataloutta Suomessa

  Monipaikkaisuuteen ei havaittu liittyvän merkittäviä kuntatalousvaikutuksia vaikutusarviointiin perustuvassa tutkimuksessa. Kuntajohtajat arvioivat itse monipaikkaisuuden vaikutukset kuntatalouteen pääosin positiivisiksi tai neutraaleiksi. Yleisesti kuntajohtajat myös kokevat monipaikkaisuuden kuntatalouden näkökulmasta mahdollisuutena eikä uhkana. Näin todetaan 27. tammikuuta julkaistussa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan keskustelupaperissa.

Blogi: Tieto käyttöön!

 • Sosiaalinen media vaatii viranomaisilta ennakointia

  Aino Harinen Alisa Puustinen Harri Jalonen Pirjo Jukarainen Tuire Salmi-Hiltunen
  | 20.12.2022 | 11.16

  Sosiaalinen media on aina kaksiteräinen miekka. Virheellistä tietoa jaetaan sosiaalisessa mediassa tahattomasti ja tarkoituksella. Tosiasioita sisältävää tietoa voidaan myös välittää haitallisessa tarkoituksessa esimerkiksi viranomaistoiminnan häiritsemiseksi. Näin ollen viranomaisten onkin ennakoiden seurattava sosiaalisessa mediassa liikkuvaa informaatiovirtaa ja puututtava tunnistettuihin väärän tai vääristyneen tiedon ilmentymiin.

 • Työikäisten pitkäaikaistyöttömien polut työllisyyteen ovat usein pitkät ja mutkaiset

  Joonas Ollonqvist Merita Mesiäislehto Minna van Gerven Peppi Saikku
  | 17.11.2022 | 9.08

  Kesäkuussa valmistuneen VN TEAS ”Eri poluilla työllisyyteen” -hankkeen tulosten mukaan työllisyyteen tähtäävässä sosiaaliturvassa tulisi nykyistä vahvemmin huomioida myös osallisuuden edistämisen tavoite. Oikeudenmukainen sosiaaliturva edellyttää sekä joustavuutta että harkintaa, sillä työikäiset ovat lähtökohtaisesti keskenään eri asemassa suhteessa työmarkkinoihin.  

 • Tutkittua tietoa syrjäytymisen vaikutuksista turvallisuuteen

  Karoliina Suonpää Katri Sarkia Lari Hokkanen
  | 24.10.2022 | 9.06

  Syrjäytymisen ja turvallisuusongelmien välisestä yhteydestä puhutaan paljon, ja aihe on merkittävä myös poliittisille päättäjille. Usein sosiaalipolitiikan työkaluja tarjotaan keinoiksi vähentää turvallisuusongelmia, jolloin oletuksena on, että juuri syrjäytyminen aiheuttaa turvallisuusongelmia ja turvattomuuden tunnetta.

Tutustu myös

Selvitys- ja tutkimussuunnitelma

Selvitys- ja tutkimussuunnitelma

Valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimussuunnitelman tavoitteena on varmistaa vahva ja horisontaalinen tietopohja yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi.

Selvitys- ja tutkimussuunnitelma

Uutiskirje

Uutiskirje

Uutiskirjeen tilaamalla pysyt ajan tasalla selvitys- ja tutkimustoiminnan tuoreimmista kuulumisista. Lähetä yhteystietosi – saat ajankohtaiset uutisemme sähköpostiisi.

Tilaa uutiskirje

Tieto käyttöön -viestintäopas

Tieto käyttöön -viestintäopas

Tieto on arvokkainta jaettuna. Käytännönläheisestä oppaasta saat vinkkejä tutkijoiden, virkakunnan ja päättäjien väliseen viestintään.

Viestintäopas

Tieto käyttöön Twitterissä