Kestävän kehityksen innovaatiot tukemassa Agenda 2030:n toimeenpanoa (KITA)

Käynnissä

Toteuttajat

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Pellervon taloustutkimus PTT ry, Forefront Oy, Owal Group Oy, Motiva Oy

Rahoitussumma

150 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2018–10/2019

On tarpeen saada näyttöön perustuva kokonaiskuva kestävän kehityksen sektoreiden (mm. ruoan tuotanto ja maatalous, kaupungistuminen, energia ja materiaalit sekä terveys ja hyvinvointi) innovaatioista sekä selvittää, mitkä ovat kestävän kehityksen innovaatioiden markkinamahdollisuudet ja tuottaa tietoa siitä, mitkä ovat Suomen vahvuudet markkinatarpeisiin vastaamisessa.

Selvityksen tavoitteena on luoda tapaustutkimuksen ja tilastollisten analyysien pohjalta hypoteeseja ja kvantitatiivisia arvioita kestävän kehityksen sektoreiden innovaatiopotentiaalista ja testata Tilastokeskuksen aineistojen, markkinatutkimuslaitosten raporttien, haastatteluiden ja web-kyselyiden avulla, mitkä olisivat globaalien markkinoiden kehityksen valossa ne em. toimialojen kasvavat osa-alueet, joilla suomalaisilla yrityksillä on mahdollisuus saada uutta liiketoimintaa ja kasvua. Erityisesti huomio on valtioneuvoston kestävän kehityksen agendan (Agenda 2030) ja kehityspoliittinen selonteon (erityisesti ruoan, veden ja energian saatavuus ja luonnonvarojen kestävä käyttö) toimeenpanon sekä hallituksen kärkihankkeiden toteutumisen tukemisessa ja tiedon tuottamisessa niiden edistämiseksi.

Ota yhteyttä:

Mika Naumanen, VTT Oy, p. 040 536 0868, etunimi.sukunimi(at)vtt.fi 

Hallituksen keskeiset kivijalkahankkeet Kestävän kehityksen innovaatiot Agenda 2030 -toimeenpanon tukemiseksi

Yhteyshenkilö ministeriössä