Kokonaisvaltainen resilienssin hallinta: yksilön mukautumisvalmiuden vahvistaminen osana kokonaisturvallisuutta (KOREHA)

Käynnissä

Toteuttajat

Tampereen yliopisto, Ulkopoliittinen instituutti, Poliisiammattikorkeakoulu, Mentoritiimi Oy

Rahoitussumma

292 985 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2018–12/2018

Yhteiskunnat joutuvat nykyisessä globaalissa, monimutkaisessa ja vaikeasti ennakoitavassa uhkaympäristössä vastaamaan uudenlaisiin haasteisiin ja kehityskulkuihin. Näihin uhkiin varautumiseksi ja niistä selviytymiseksi on tärkeää kehittää osana kokonaisturvallisuutta yhteiskunnan lävistävää kykyä mukautua uusiin tilanteisiin. Kriisien estämisen ohella on tullut entistä keskeisemmäksi kehittää yhteiskunnan ja yksilöiden kriisinsietokykyä, valmiuksia toimia tehokkaasti ja joustavasti poikkeustilanteessa sekä kykyä mukautua poikkeustilanteiden jälkeisiin olosuhteisiin ketterästi henkilökohtaisen toimintakyvyn säilyttäen.

KOREHA-hanke tarkastelee yksilön mukautumiskyvyn, resilienssin, rakentumista osana suomalaisen yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta. Hanke selvittää, miten yksilöiden kriisinkestokykyä voidaan yhteiskunnallisin keinoin parantaa ja arvioida sekä minälaista osaamista ja valmiuksia turvallisuusympäristön muutos vaatii yksilöiden resilienssin näkökulmasta eri väestöryhmät huomioiden.

Hankkeen päätavoitteena on luoda malli resilienssin eri tasoista, jonka avulla yksilötason ja yhteiskunnan mukautumisvalmiutta voidaan seurata ja arvioida osana kokonaisturvallisuutta. Resilienssin seuranta- ja arviointimalli perustuu analyysiin yhteiskunnallisesta resilienssistä sekä siihen vaikuttavista tekijöistä Suomen valtio- ja hallintokulttuurin, turvallisuuskäsitysten sekä näihin liittyvien vahvuuksien ja heikkouksien näkökulmasta. Seuranta- ja arviointimallia muodostettaessa kiinnitetään erityistä huomiota yksilöiden mukautumisvalmiutta parantaviin kyvykkyyksiin ja osaamiseen.

Hankkeen raportit:

Policy Brief: Resilienssi avaimena laaja-alaiseen kokonaisturvallisuuteen: haasteita ja mahdollisuuksia (17.9.2018)

Ota yhteyttä:

Professori Sirpa Virta, Johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto, p. 03 355 111 (vaihde), etunimi.sukunimi(at)uta.fi

Hallituksen keskeiset kivijalkahankkeet Yksilön toimintakyky, resilienssi ja kokonaisturvallisuus

Yhteyshenkilö ministeriössä