Sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpano (SMUUTO)

Käynnissä

Toteuttajat

MDI Public Oy, Nordic Healthcare Group, Frisky & Anjoy

Rahoitussumma

220 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2017–12/2018

Sote- ja maakuntauudistus on suurimpia ja merkittävimpiä hallinnon ja toimintatapojen uudistuksia, joita Suomessa on tehty. Uudistuksen toimeenpanoon liittyen on tärkeää saada ajantasaista tietoa uudistuksen valmisteluun ja toimeenpanoon liittyen. Ajantasaisen tiedon tarve uudistuksen etenemisestä on sekä kansalliselta että alueelliselta tasolta. Toimeenpanon tueksi on tärkeää selvittää asukkaiden ja henkilöstön näkemyksiä ja kokemuksia uudistuksesta. Tietoa tarvitaan myös siitä, miten uudistuksen toimeenpanoa tulisi uudistuksen eri vaiheissa kansallisesti tukea.

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa kokonaiskuva uudistuksen alueellisesta valmistelusta ja tätä tukevista kansallisista toimista ennen uusien maakuntien toiminnan käynnistymistä vuonna 2019. Tutkimuksessa luodaan kuva uudistuksen etenemisen suunnasta ja siihen liittyvistä hyvistä käytännöistä sekä kriittisistä kohdista. Työssä arvioidaan uusien maakuntien perustamiseen liittyvää valmistelua sekä valmisteluprosessin näkökulmasta että siitä, miten eri vaiheet eli esivalmistelu, väliaikaishallinto ja ensimmäisten vaalien jälkeinen valmistelu tukevat maakuntien perustamista ja niiden toiminnan käynnistämistä sekä järjestämisvastuun siirtymistä eri tehtävissä 1.1.2019.

Tutkimus tuottaa valmistelua tukevaa arviointitietoa koko hankkeen ajan. Tutkimuksessa kiinnitetään huomiota alueellisen valmistelun, valmisteluprosessin ja toimeenpanon johtamisen arviointiin. Muutoksen johtamista tarkastellaan myös kansallisella tasolla, uudistuksen kansallista toimeenpanoa ja toteutusta. Muutosjohtamisen lisäksi huomiota kiinnitetään alueiden toimijoiden ja valtion toimijoiden väliseen yhteistyöhön, vuorovaikutukseen ja viestintään uudistuksen valmistelussa ja läpiviennissä.

Tutustu hankkeen väliraporttiin: Kohti uusia maakuntia: Sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanon esivalmisteluvaiheen yhteenveto (30.11.2017)

Ota yhteyttä:

Tommi Ranta, MDI Public Oy, p. 040 588 2839, etunimi.sukunimi(at)mdi.fi

Sote- ja maakuntauudistuksen toteutuksen tuki Reformit

Yhteyshenkilö ministeriössä