Hyppää sisältöön

Ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja toiminnan tehokkuus

Päättynyt

Toteuttajat

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI)

Rahoitussumma

150 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2016–12/2017

Arviointi tukee ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden toteutumista ja kehittämistä sekä mahdollisten uudistuksen esteiden poistamista. Hankkeessa tuotettu tieto tukee uudistusta ohjaavia opetusviranomaisia, päätöstentekijöitä ja kehittäjiä sekä alueellisella ja paikallisella tasolla toimivia koulutuksen ja tutkintojen järjestäjiä sekä työelämän tahoja suuntaamaan toimintaansa mahdollisimman hyvien kehitysprosessien ja tulosten ja siten vaikuttavuuden aikaansaamiseksi.

Arviointitietoa tuotettiin myös opettajien ja työpaikkaohjaajien työn ja heidän koulutuksensa kehittämisen perustaksi. Arviointi kohdistettiin reformin etenemiseen ja toiminnan tuloksellisuuteen (prosessien laatu, kustannusvaikutukset, tulokset ja vaikuttavuus). Tietoa tuotettiinn sekä suomen- että ruotsinkielisestä koulutuksesta. Arvioinnissa otettiin huomioon alueelliset erityispiirteet.

Arvioinnin tavoitteena oli tukea ammatillisen koulutuksen reformia, erityisesti ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden kehittämistä osallistamalla eri tahot arviointiprosessiin ja tuottamalla arviointietoa uudistuksen suuntaamiseksi edelleen. 

Hankkeessa tuotetut raportit:

Ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja toiminnan tehokkuus. Osaamisperusteisuuden tila

Ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja toiminnan tehokkuus. Politiikkatoimien vaikutusten arviointi (ex ante). 

Osaamisperusteisuus vie ammatillista koulutusta oikeaan suuntaan -Policy Brief

Arvioinnin verkkosivut osaamisperusteisuus.karvi.fi

Arvioinnin tuloksia koskeva tiedote (23.1.2018)

Ota yhteyttä:

yksikön päällikkö Anu Räisänen, KARVI, anu.raisanen(at)karvi.fi, p. 029 533 5526

Ammatillisen koulutuksen reformi Osaaminen ja koulutus

Yhteyshenkilö ministeriössä