Hyppää sisältöön

Digihyvinvointi perheissä - Suomi hyvin käytetyn ajan mallimaaksi

Päättynyt

Toteuttajat

Väestöliitto ry, Demos Helsinki ry, Mediakasvatusseura ry

Rahoitussumma

200 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2019–9/2020

Meneillään oleva teknologinen murros, liittyen Internetin käyttöön ja digitaalisiin laitteisiin, voi sekä mahdollistaa että uhata läheisiä ihmissuhteita. Siinä missä jotkut perheet ovat onnistuneesti ottaneet ruututeknologian haltuunsa, huomattava osa lapsiperheistä kokee sen haasteelliseksi. Muutostahdin nopeus haastaa niin tutkimusaineistojen keruutapoja kuin palvelujärjestelmän valmiuksia ja perinteisen mediakasvatusten sisältöjä. Toistaiseksi valtaosa ilmiötä koskevista suosituksista ja tutkimuksista rajoittuu lapsiin ja nuoriin ja korostaa yksilön vastuuta. Silti yksilöiden mediatottumukset eivät kehity tyhjiössä, vaan ihmisten digitaalisen hyvinvoinnin toteutumiseen vaikuttavat läheiset ihmissuhteet, työelämä, koulumaailma, sote-palvelut ja järjestöt.

Hankkeessa luotiin tutkimukselliseen näyttöön perustuvaa tietopohjaa ja valtakunnallista mallia digitaalisen hyvinvoinnin kehittämiseksi perhesuhteissa ja eri elämänvaiheissa. Tavoitteena oli antaa empiiriseen tutkimukseen perustuva kuva arjen digitalisoitumisen tilasta ja vaikutuksista perhesuhteisiin Suomessa kansainvälisten trendien valossa. Sen lisäksi hanke kartoitti tarvittavat toimijat ja toimenpiteet digitaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi Suomessa. Hankkeessa myös tuotettiin tutkittuun tietoon perustuvia aineistoja ja työvälineitä perhesuhteiden ja digitalisaation toimivaan yhdistämiseen.

Julkaisut:

Ota yhteyttä:

Tutkimusprofessori Anna Rotkirch, Väestöliitto, p. 040 776 3086, etunimi.sukunimi(at)vaestoliitto.fi

Perheet teknologian murroksessa

Yhteyshenkilö ministeriössä