Hyppää sisältöön

Niukat resurssit viisaasti käyttöön - sääntelystä biotalouden edistäjä

Päättynyt

Toteuttajat

Linnunmaa Oy, Itä-Suomen yliopisto, Lapin yliopisto, Suomen ympäristökeskus ja Metsäntutkimuslaitos

Rahoitussumma

150 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 12/2014 – 12/2015

Biotalous voisi vauhdittaa Suomen talouden kasvua. Sitä estää nyt sekä alan säädökset että säätelemättömyys. Hanke selvitti kasvun esteitä ja teki ratkaisuehdotuksia niiden korjaamiseksi.

Hankkeen tavoitteena oli tunnistaa merkittäviä lainsäädännöllisiä ja hallinnollisia esteitä biotalouden kasvulle sekä tuoda muutama konkreettinen ratkaisuehdotus kasvun edistämiseksi. Este voi olla sääntelyn puutetta tai sen liiallisuutta.

Hankkeen ratkaisuehdotusten avulla valtio voi edesauttaa biotalouden kasvua Suomessa. Ennustettavampi toimintaympäristö luo edellytyksiä uusille liiketoiminnoille.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin.

Hankkeen taustaraportit:

Biopohjaisten kierrätyslannoitteiden menettely

Biopolttoaineiden kestävyyden sääntelyä koskeva lainsäädäntöanalyysi

Biotalouden keskeisten viranomaismenettelyiden hajanaisuus

Biotalouden sääntelystrategioiden ja -innovaatioiden arviointia eräissä järjestöissä ja valtioissa

Biotalouteen vaikuttavat jäte-, tuote- ja kemikaalilainsäädännön rajapinnat

Lainsäädännön esteet ja pullonkaulat viranomaisten ja toiminnanharjoittajien näkökulmista

Luontoperustaisten terveyspalveluiden ja kansanterveyden edistäminen sääntelymuutoksin

Naapuruussuhdelain mukainen kohtuuton rasitus ympäristölupakynnyksenä

Yhteistyön teemat alustat ja muodot Suomen biotalousstrategian toimeenpanon vauhdittamisessa
 

Ota yhteyttä:
Eeva Punta
Linnunmaa Oy
0400 298 465
[email protected]

Niukkuuden ja vihreän kasvun mahdollisuudet

Yhteyshenkilö ministeriössä