Hyppää sisältöön

Sääntelytaakan vähentäminen ”Yksi yhdestä” -periaatetta soveltamalla

Päättynyt

Toteuttajat

KPMG Oy, Vantage Consulting Oy, Frisky & Anjoy Oy

Rahoitussumma

100 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 4/2017–12/2017

Hankkeessa testattiin yksi yhdestä-periaatteeksi kutsuttua norminpurkumittaristoa työ- ja elinkeinoministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön lainsäädäntötyössä.  Pilotoinnin kohteena olivat työaikalain valmistelu sekä elintarvikelain kokonaisuudistus.

Osana norminpurkutalkoita hallitus on tehnyt päätöksen yksi yhdestä -periaatteen (one-in, one-out) soveltamisesta työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) sekä maa- ja metsätalousministeriön (MMM) lainsäädäntötyössä vuonna 2017. Yksi yhdestä -periaatteessa on kyse siitä, että lakiehdotuksen sisältämät, yrityksiin kohdistuvat välittömät sääntelykustannusten lisäykset tulee korvata vastaavan suuruisella sääntelykustannusten vähentämisellä toisessa yhteydessä.

Tutkimushankkeen tavoitteena oli tukea tilaajatahon toimia, jotta Yksi yhdestä -periaate sääntelytaakkojen kohtuullistamisessa saisi perustellun ja varmistetun sisällön sekä luoda tietovaranto Yksi yhdestä -periaatteen soveltamisesta ottaen huomioon säädösvalmistelun ja muun sääntelyä koskevan ennakollisen arvioinnin.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksia koskevaan tiedotteeseen (26.2.2018) sekä Policy Brief -artikkeliin Decreasing administrative burdens and deregulation in Finland by means of applying the one-in, one-out principle (15.3.2018)

Tietoa ja tuloksia -videohaastattelu hankkeen tuloksista ja suosituksista

Ota yhteyttä:

Riikka Sievänen, KPMG, p. 040 679 2632, etunimi.sukunimi(at)kpmg.fi

Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen Sääntelytaakan vähentäminen ”Yksi yhdestä” -periaatetta soveltamalla

Yhteyshenkilö ministeriössä