Hyppää sisältöön

Selvitys tavaroiden korjaamisen edistämisestä, potentiaalista ja saavutettavista eduista (REPAIRED)

Käynnissä

Toteuttajat

Tyrsky-Konsultointi Oy, Suomen ympäristökeskus, Helsingin yliopisto

Rahoitussumma

221 866 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 4/2023–5/2024

Korjaamisesta, korjauttamisesta ja korjauspalveluista on saatavilla suhteellisen vähän tutkimustietoa ja olemassa oleva tieto on hajanaista, joten tällä hetkellä puuttuu kokonaiskuva korjauspalveluiden laajuudesta, kehityksestä ja kannattavuudesta eri tuoteryhmissä Suomessa. Hanke vastaa tähän tietotarpeeseen systemaattisesti rakentamalla olemassa olevan tiedon varaan, tunnistamalla tietoaukkoja ja keräämällä uutta aineistoa tietoaukkoja täyttämään.

Tavaroiden korjaamisen ja korjauspalveluiden tilannekuva Suomessa ja kansallisiin erityispiirteisiin liittyvä tieto on tarpeellista, jotta voidaan vauhdittaa tavaroiden korjaamista kansallisesti. Lisäksi hankkeen tuottamaa tietoa tarvitaan kansallisen kiertotalousohjelman ja EU-sääntelyn toimeenpanon tueksi. Hankkeessa syntyvää tietoa voidaan myös hyödyntää tulevaan EU-sääntelyyn vaikuttamiseksi.

Hankkeen päätavoite on selvittää tavaroiden korjaamisen ja korjauttamisen nykytilanne ja potentiaali Suomessa, mukaan lukien korjaamisen haasteet ja mahdollisuudet edistää korjaamista.

Hankkeen osatavoitteita ovat:

  • Laatia kuvaus tavaroiden korjaamisen, korjauttamisen ja korjauspalveluiden nykytilanteesta ja potentiaalista Suomessa
  • Tunnistaa tavaroiden korjaamiseen ja korjauspalveluiden edistämiseen liittyviä edellytyksiä, esteitä, ajureita, mahdollisuuksia ja uusia liiketoimintamalleja
  • Selvittää nykyistä laajemman tavaroiden korjauttamisen ympäristö-, työllisyys- ja talousvaikutuksia
  • Laatia politiikkasuosituksia korjauspalveluiden saatavuuden ja houkuttelevuuden edistämiseksi

Ota yhteyttä:

Tutkimusjohtaja Kati Berninger, Tyrsky-Konsultointi Oy, p. 040 879 8713, etunimi.sukunimi(at)tyrskyconsulting.fi

Tavaroiden korjauttamisen edistäminen, potentiaali ja saavutettavat hyödyt

Yhteyshenkilö ministeriössä