Hyppää sisältöön

Uudet keinot metsä- ja vesialueiden kestävän virkistys- ja matkailukäytön kehittämiseksi ja turvaamiseksi (VirKein)

Päättynyt

Toteuttajat

Luonnonvarakeskus LUKE, Suomen ympäristökeskus SYKE, Itä-Suomen yliopisto

Rahoitussumma

300 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 5/2016–1/2018

Metsä- ja vesialueiden matkailu- ja virkistyspalveluihin liittyy merkittäviä kasvumahdollisuuksia. Sektorin kehittäminen liittyy useamman ministeriön toimialueisiin ja kehittämisstrategioihin, erityisesti Matkailun kasvun ja uudistumisen tiekarttaan 2015–2025, valtakunnallisiin ja alueellisiin strategioihin ja kasvuohjelmiin (esim. Hyvinvointimatkailu-FinnRelax 2015, Lapin matkailustrategia 20152108) ja Suomen biotalousstrategiaan (TEM 2014). Kestävän virkistys- ja matkailukäytön kehittämiseksi tarvitaan tietoa sektorin talous- ja hyvinvointivaikutuksista, kasvupotentiaalista sekä uusista innovaatiosta ja liiketoimintamahdollisuuksista.

Luontoon perustuvat matkailu- ja virkistyspalvelut perustuvat vahvasti monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden turvaamiseen ja tuotteistamiseen. Tätä varten tarvitaan tietoa ja kokeiluideoita uudenlaisista rahoitusmalleista ja muista kannusteista, joilla metsä- ja vesialueilla luonnon monimuotoisuus ja ekosysteemipalveluja voidaan turvata ja lisätä. Tietoa tarvitaan Kansallisen metsästrategian 2025:n, Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategian 20122020:n ja Kulttuuriympäristöstrategia 20142020:n tavoitteiden toteuttamiseen.

Hanke tuotti yhteenvetotietoa, jonka avulla vastataan virkistys- ja matkailupalveluiden kotimaiseen sekä erityisesti kansainväliseen kasvupotentiaaliin, kuluttajakäyttäytymisen muutoksiin, uuden liiketoiminnan syntymisen mahdollisuuksiin sekä luontoon perustuvien terveys- ja hyvinvointivaikutusten kasvun vauhdittamiseen. Lisäksi hankkeessa tunnistettiin ja esiteltiin Suomen olosuhteisiin soveltuvia uusia rahoitusmalleja ja kannustimia, joilla luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja voidaan turvata metsä- ja vesialueilla, sekä arvioitiin rahoitusmallien ja kannustimien käytön hyötyjä luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen tuottamisen näkökulmasta.

Tutustu hankkeen raportteihin ja tiedostoihin:

Loppuseminaarin 19.1.2018 esitykset:

Ota yhteyttä:

professori Liisa Tyrväinen, Luonnonvarakeskus, p. 050 391 4553, liisa.tyrvainen(at)luke.fi

Metsä- ja vesialueiden kestävän virkistys- ja matkailukäytön mahdollisuudet Biotalous ja puhtaat ratkaisut

Yhteyshenkilö ministeriössä